BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerna-Grygiel Joanna (Collegium Polonicum w Słubicach)
Tytuł
Gospodarka oparta na wiedzy w środowisku lokalnym
Knowledge-Based Economy in Local Environment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 35-41, tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka, Kapitał ludzki, Kapitał społeczny
Economy, Human capital, Social capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój środowiska lokalnego w coraz większym stopniu zależy od jakości wykształcenia. W artykule przedstawiono znaczenie jakości kapitału ludzkiego i społecznego w kształtowaniu środowiska lokalnego. Podjęto również dyskusję dotyczącą zasadności różnych form wsparcia finansowego czynnika ludzkiego, gdyż rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jest kosztownym, ale jednocześnie najbardziej efektywnym rozwiązaniem na drodze rozwoju społeczności lokalnej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Podstawowym kierunkiem działań, zarówno ze strony państwa, jak i samorządów lokalnych, powinno być wspieranie aktywności i finansowanie wzrostu jakości czynnika ludzkiego jako najbardziej efektywnej inwestycji w celu wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w środowisku lokalnym.(abstrakt oryginalny)

The development of local environment is more and more dependent on education and skills. This article presents the importance of individual and social capital quality in forming of local environment. It also discusses the reasons of different financial support forms of human factor as the development of individual and social human capital although expensive is the most effective solution in the development of local community in knowledgebased economy. Basic country-wide and local community actions should be directed towards supporting activity and financing human factor quality growth as the most effective investment to promote knowledge-based economy growth in local environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, luty 1996, t. 1.4, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1996.
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2000, t. 1.4, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004.
 3. Błąd M., Klepacka D., Debata nad przyszłością polskiej wsi w UE, [w:] J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka (red.), Polska strategia w procesie kształtowania polityki UE wobec obszarów wiejskich i rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2006.
 4. Domalewski J., Reforma edukacji - szkoła wiejska-- środowisko lokalne, [w:] K. Szafraniec (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2006.
 5. Kłodziński M., Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2006.
 6. Moskal M., Zasoby ludzkie, a jakość życia na obszarach wiejskich Małopolski - koncepcja badań, "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 1.
 7. Popławski T., Kształtowanie świadomości ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko" 2000, nr 1(16).
 8. Poskrobko B., Edukacja ekologiczna społeczeństwa, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki (red.), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 9. Poskrobko B., Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy, "Optimum - Studia Ekonomiczne" 2008, nr 4.
 10. Rocznik Statystyczny 1966, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1967.
 11. Rocznik Statystyczny 1981, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1982.
 12. Rocznik Statystyczny 1987, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1988.
 13. Rocznik Statystyczny 1989, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1990.
 14. Rocznik Statystyczny 1993, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1994.
 15. Rocznik Statystyczny 1994, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1995.
 16. Rocznik Statystyczny 1997, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1998.
 17. Rocznik Statystyczny 1998, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1999.
 18. Rocznik Statystyczny 2000, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001.
 19. Rocznik Statystyczny 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 20. Rocznik Statystyczny 2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
 21. Rocznik Statystyczny 2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 22. Szafraniec K., Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2006.
 23. Wronowska G., Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, www.konferencja. edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Kraków.pdf.
 24. Wasielewski K., Drogi "do" i "od" wiejskiej inteligencji, [w:] K. Szafraniec (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu