BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztando Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Warsztaty jako metoda konsultacji społecznych w procesie lokalnego planowania strategicznego
Workshops as a Method of Social Consultancy in the Process of Local Strategic Planning
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 51-62, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Gmina
Strategic planning, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce planowania strategicznego w jednostkach samorządu lokalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań autor definiuje pojęcie konsultacji społecznych jako takich, a następnie konsultacji społecznych w lokalnym planowaniu strategicznym. Prócz tego analogicznie, dualnie definiuje kategorię warsztatów strategicznych, a także identyfikuje cel główny i cele cząstkowe warsztatowych konsultacji społecznych, ich typowy przebieg i kluczowe cechy oraz najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i zjawiska niesprzyjające ich prawidłowemu przeprowadzeniu.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problems of strategic planning in local self-government units. On the basis of conducted research the author defines the core concept of social consultancy and also social consultancy in local strategic planning. Additionally, the author analogically, dually defines the category of strategic workshops, as well as specifies the main objective and partial objectives as components of workshop oriented social consultancy, their typical realization and key properties, but also the most frequent mistakes occurring in the process, as well as phenomena adverse to their correct implementation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berman N., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego - budowanie lepszej przyszłości gospodarczej w polskich gminach, Municipum, Warszawa 2000.
 2. Biniecki J., Szczupak B., Strategia rozwoju lokalnego, [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 3. Biniecki J., Szczupak B., Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 4. Blakely E.J., Leigh N.G., Planing local economic development. Theory and practice, SAGE Publications Inc., Thousand Oaks, California 2010.
 5. Brol R., Teoria i praktyka planowania strategicznego na szczeblu lokalnym, [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z UE, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 1999.
 6. Jefremienko M., Wolska H., Przegląd strategii, "Wspólnota" 2007, nr 5(803).
 7. Local Partnerships for Better Governance. Territorial Economy, OECD Publishing, Paris 2001.
 8. Prusek A., Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych, [w:] Samorząd terytorialny, zadania - gospodarka - rozwój, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
 9. Robson B., Deas I., Defining the Objectives of Local Development Strategies, [w:] J. Potter (red.), Making Local Strategies Work. Building the Evidence Base, OECD Publishing, Paris 2008.
 10. Sroślak G., Kozieł K., Krzyżanowski J., Strategia gminy, AMR, Katowice 2004.
 11. Sztando A., Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, [w:] M. Dylewski (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 2001, nr 142, poz. 1592.
 14. Wagner D.C. (red.), Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin. Przykłady dobrych rozwiązań, Municipium, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu