BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosowski Sławomir (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
Tytuł
System zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność i współwłasność gminy
Management System of Properties of Local Authorities Awnership and Joint Ownership
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 63-70, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Nieruchomości, Gmina
Public governance, Real estate, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza procesu zarządzania nieruchomościami oraz form organizacyjno-prawnych i struktury organizacyjnej podmiotów zarządzających nieruchomościami. W pierwszej części przedstawiono istotę i elementy proces zarządzania w relacji z procesem zarządzania nieruchomościami. Część druga przedstawia formy organizacyjno-prawne podmiotów zarządzających nieruchomościami, trzecia - strukturę organizacyjną podmiotu zarządzającego mieszkaniowym zasobem gminy, a także analizę aspektów finansowych procesu funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej z udziałem gminy.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the analysis of property management process, legal forms, and organisational structure of property management companies. In the first part of the article there is presented the essence and elements of management process in relation with property management process. The second part presents legal forms of property management companies. In the third part there is presented the organisational structure of the company managing properties of local authorities. There are also financial aspects analysis of the functioning process of the housing community with local authorities participation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryx M. (red.), Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa 2008.
 2. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001.
 3. Gawron H., Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 4. Gawron H., Podstawy zarządzania nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.
 6. Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego (wg stanu na koniec 2007 r.), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, luty 2009.
 7. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 8. Krzakiewicz K. (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 9. Nalepka A., Zarządzanie nieruchomościami, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DzU 2002, nr 75, poz. 690.
 11. Rymarzak M., Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
 12. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, DzU 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, DzU 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 2004, nr 261, poz. 2601 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu