BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Hanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Działalność parków narodowych jako czynnik rozwoju lokalnego - wybrane aspekty
National Parks' Activities as a Factor of the Local Development, Selected Aspects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 71-80, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Parki narodowe, Rozwój lokalny
National parks, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadrzędnym celem parków narodowych jest ochrona przyrody i kultury. Z tego względu działalność gospodarcza na ich terenie nie może wpływać negatywnie na ich walory. Dlatego też często obszary tego typu są postrzegane z jednej strony jako atrakcyjne, a z drugiej - jako przeszkoda w rozwoju gospodarczym regionu. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zadań realizowanych w parkach narodowych w latach 2007-2009 w zakresie relacji między parkami a społecznościami lokalnymi.(abstrakt oryginalny)

The main goal of national parks is nature and culture protection. Economic activities at the national parks' areas cannot harm their value. That is the reason why such protected areas are attractive (for tourism purposes) but, on the other hand, they are perceived as an obstacle to regional development. The paper's aim is to present the results of research into national parks' tasks (2007-2009) of co-existence between parks and local societies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Śleszyński J., Ekorozwój jako zbiór zasad, [w:] T. Borys (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
  2. Kruk H., Obszary chronione - czynnik rozwoju czy stagnacji gospodarczej? Doświadczenia polskie i szwedzkie, [w:] A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2004.
  3. Misiewicz E.I., Ochrona przyrody a rozwój regionalny, [w:] A.F. Bocian (red.), Rozwój regionalny. Podstawowe cele i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
  4. Ochrona środowiska 2009, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, www.stat.gov.pl (4 grudnia 2009).
  5. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
  6. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami, DzU 2004, nr 92, poz. 880.
  7. Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.I., Ochrona przyrody, Wydawnictwo Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu