BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brol Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny
Perspectives of Conducting Business Activity by Local Government
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 81-88, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Samorząd terytorialny, Podmioty gospodarcze
Business activity, Local government, Business entity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy samorząd terytorialny powinien mieć większe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej? Problem dotyczy tego, czy jednostki samorządu terytorialnego powinny mieć większe możliwości tworzenia spółek prawa handlowego i w konsekwencji - działania na rynkach prywatnych. Zdaniem autora nie jest to konieczne. W opracowaniu postawiono tezę, że zwiększenie możliwości tworzenia przez samorząd terytorialny spółek prawa handlowego może doprowadzić do tworzenia podmiotów gospodarczych o uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych podmiotów rynkowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to answer the question if it is necessary to give local government more capabilities to run its own economic activity on private markets? This problem regards communal capital companies operating in a private sector. In the author's opinion this is not recommended. He presents a thesis that a greater chance to create commercial law companies by local government may lead to a local monopoly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol M. (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 2. Jaraszek A., Samorządy wejdą do biznesu w formie spółek, "Dziennik Gazeta Prawna", 18 I 2010.
 3. Kalisiak M., Paluch W., Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.
 4. Karpiński A., Paradysz S., Sektor publiczny w krajach Unii Europejskiej, [w:] J. Kleer (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.
 5. Kosikowski C., Komentarz do Ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gminy dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1997.
 6. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 744.
 7. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 8. Ustawa z dnia 25 września 1981 o przedsiębiorstwach państwowych, DzU 1981, nr 24, poz. 122.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95.
 10. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997, nr 9, poz. 43.
 11. Wojciechowski E., Wady ustawy o gospodarce komunalnej, "Gazeta Prawna" 1997, nr 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu