BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wspieranie przez banki komercyjne i spółdzielcze projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego
The Assistance by Commercial and Cooperative Banks to Investment Projects Realized With the European Union Funds by Local Government Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 89-98, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Banki, Inwestycje, Samorząd terytorialny
Banks, Investment, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano możliwości wspierania przez banki komercyjne i spółdzielcze projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) w Polsce. Omówiono zasady montażu finansowego w j.s.t. w ramach tych projektów oraz zakres ich obsługi przez banki. Przedstawiono również udział kredytów dla j.s.t. na projekty unijne w kredytach ogółem, jak również poziom ryzyka tych kredytów.(abstrakt oryginalny)

The article characterizes the possibility of assistance by commercial and cooperative banks to investment projects realized with the EU funds by local governments in Poland. There are presented the principles of the financial engineering in local governments in the field of these projects and the scope of their operation by the banks. The paper also shows the share of credits for local governments for EU projects, as well as the level of their risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner M., Kto skorzysta na nowym wskaźniku zadłużenia, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2010, nr 3.
 2. Galiński P., Biznes i ryzyko dla banków w obsłudze funduszy unijnych w perspektywie średniookresowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, maszynopis powielony.
 3. Kuchlewski T., Tołłoczko A., Sadowska M., Sadowski T., Fundusze pomocowe UE. Praktyczny poradnik dla samorządów w okresie 2007-2013, Provent Investment, Kleosin 2007.
 4. Kuk M., Banki coraz mocniej walczą o kredyty dla samorządów, "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 16(2647).
 5. Pawłowicz L., Lepczyński B., Penczar M., Liszewska M., Wiecka H., Wykorzystanie narzędzi finansowych w absorpcji funduszy unijnych i realizacji celów krajowej polityki regionalnej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, maszynopis powielony.
 6. Poniatowski A., Dostępne produkty i usługi bankowe, [w:] I. Herbst (red.), Finansowanie projektów zasilanych ze środków unijnych, Twigger, Warszawa 2007.
 7. Rudnicki M., Pożyczki na realizację PROW 2007-2013, "Fundusze Strukturalne" 2009, nr 11.
 8. Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego, Placet, Warszawa 2008.
 9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2004, nr 19, poz. 177 (z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 11. Wielicki P., Dotacje z bankowym kredytem, "Fundusze Europejskie" 2009, nr 1.
 12. Wojnowski W., Co z kredytami?, "Fundusze Strukturalne" 2008, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu