BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Monika (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Nowe czy nowoczesne koncepcje zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego?
New or Modern Concepts of Management in the Local Government's Units?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 99-108, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Samorząd terytorialny
Management, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie coraz wyższe wymagania obywateli sprawiają, że władze samorządowe nie mogą tylko poprawnie wykonywać swoich ustawowych obowiązków i zadań, ale muszą funkcjonować w sposób efektywny i skuteczny. W związku z tym coraz częściej wykorzystują instrumenty i koncepcje z powodzeniem już stosowane w jednostkach komercyjnych. Dla samorządów są to jednak narzędzia nowe, świadczące o ich nowoczesnym podejściu do zarządzania jednostką terytorialną. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie nowych koncepcji i instrumentów wykorzystywanych w polskich jednostkach samorządowych.(abstrakt oryginalny)

Nowadays higher requirements of citizens make community government perform its duties and tasks not only correctly, but also in an effective and efficient way. Due to that, they have to use tools and concepts which are successfully implemented in commercial units. Despite that those instruments are still new for local government's units and they show modern approach to management. The main goal of the article is to present new concepts and tools used in Polish local government's units.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.
 2. Bratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 3. Gaster L., Squires A., Providing Quality in The Public Sector, Open University Press, Philadelphia 2003, [za:] U. Kobylińska, E. Glińska, Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu systemów zarządzania w placówkach samorządu terytorialnego, [w:] B. Plawgo (red.), Polska Wschodnia: determinanty rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Białystok 2008.
 4. Kobylińska U., Glińska E., Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu systemów zarządzania w placówkach samorządu terytorialnego, [w:] B. Plawgo (red.), Polska Wschodnia: determinanty rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Białystok 2008.
 5. Kołodziejski J., Region siedlecki w świetle hipotezy polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 plus", Materiały z Konferencji Województw Trójkąta Rozwoju Ciechanów - Terespol - Kielce, Siedlce 1995.
 6. Kołodziejski J., Strategia równoważenia rozwoju podstawą koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 Plus", [w:] J. Kołodziejski (red.), Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku, "Biuletyn Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN" 1997, z. 176.
 7. Niedziółka M., Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 8. Oleński J., Outsourcing w e-administracji, http://www.e-administracja.org.pl/baza_wiedzy/-pliki/OlenskiJozef_outsourcing.pdf.
 9. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 10. Skrzyp J., Europejska Debata Publiczna, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Akademia Podlaska, Siedlce 2005.
 11. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 12. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu