BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Skala a efektywność spółdzielni mleczarskich w latach 2002-2006
Scale of Cooperatives versus their Efficiency in the Years 2002-2006
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 1, s. 101-108, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Efektywność, Badania naukowe
Cooperative creameries, Effectiveness, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ., Praca finansowana ze środków na naukę nr N N112 064035
Abstrakt
Przedstawiono analizę efektywności spółdzielni mleczarskich w zależności od wielkości skali produkcji. Spółdzielnie poddano analizie porównawczej według takich miar efektywności, jak: produktywność aktywów, efektywność płacy, rentowność aktywów, rentowność sprzedaży, rentowność kapitału własnego, wskaźnik efektywności Data Envelopment Analysis (DEA) oraz Indeks Malmquista. Przeprowadzone badania wykazały, że wraz ze wzrostem skali poprawie ulega: efektywność płacy, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego oraz wskaźnik efektywności DEA w modelu CCR. (abstrakt oryginalny)

This paper presents assessment of relation between scale of dairy cooperatives and their efficiency. The analysis based on 333 objects shows that the large scale leads to the higher labour productivity, return on assets (ROA), return on sales (ROS), return on equity (ROE) and efficiency indicator based on DEA (input-orientated measures CCR). However the research does not confirm that large scale leads to the higher assets productivity and Malmquist Index. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cooper W., Seiford L.M., Tone К. 2007: Data Envelopment Analysis. A comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver Software. Second Edition. Springer, United States, 152-161.
  2. Guba W. 2000: Competitiveness of Polish Milk Processsing Industry During the Integration to the European Union - Analysis of Dynamic Comparative Advantages (Doctoral Dissertation). Faculty of Agricultural Sciences, Georg-August-University, Goettingen, s. 10-12.
  3. Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M. 2008: Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego - zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim, cz.1. PrzeglądMleczarski, nr 11, s. 44-46.
  4. Rogowski G. 1996: Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA. Bank i Kredyt, nr 9, 41-49.
  5. Rogowski G. 1998: Metody analizy I oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo WSB, Poznań s. 131.
  6. Thiele H.D. 2005: Future Structural Changes in the European Dairy Industry - Determinants and Forecasts. [W:] Poszerzony rynek mleczarski Unii Europejskiej 25: Dotychczasowe doświadczenia i perspektywy (materiały z konferencji "Międzynarodowe Management Forum Mleko 2005. Ciechocinek, 20-22 kwietnia, s. 1-16.
  7. Weindlmeier H. 2001: Structural Change and Internationalisation in the German Dairy Industry. [W:] Structural Change in the Dairy Sector. Bulletin of the International Dairy Federation, No 360, s. 20-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu