BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uniwersytety trzeciego wieku jako nowa forma nauczania technologii informacyjnych
The University of the Third Age as a New Form of Teaching Information Technology
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 49-58, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Edukacja, Systemy nauczania, Ludzie starsi
University of the Third Age, Education, Education systems, Elderly people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uniwersytety trzeciego wieku są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie uzupełnianiem edukacji przez grupę społeczną, jaką tworzą seniorzy. Zainteresowanie, jakim cieszą się zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku, zaskoczyło samych twórców tej formy edukacyjnej. Oferta edukacyjna proponowana przez uniwersytety jest bardzo bogata. Ważną cechą oferty musi być jej dostosowanie do stylu uczenia się przyjmowanego przez osoby dorosłe - to zagadnienie również poruszone jest w niniejszym artykule. W kontekście form nauczania autorka skupiła się na identyfikacji zakresu zajęć prowadzonych w formie laboratoriów komputerowych - jako elementu pozwalającego słuchaczom na zapoznawanie się z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.(abstrakt oryginalny)

The university of the third age is a response to a growing interest among seniors in complementing education. The great popularity of courses at the university of the third age surprised even the creators of this form of education. The educational offer proposed by the universities is very rich. An important feature of this kind of offer must be its adjustment to the learning styles adopted by adults - this problem is also discussed in this article. In the context of teaching, the article focuses on identifying the scope of activities conducted in the form of computer laboratories - as part of enabling students to be familiar with modern information technologies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cantor J.A., Delivering Instruction to Adult Learners, Wall & Emerson (ERIC Document Reproduction Service No. ED 469267), Toronto, Ontario, Canada 2001.
 2. Cranton P., Working with Adult Learners, Wall & Emerson (ERIC Document Reproduction Service No. ED 357215), Toronto, Ontario, Canada 1992.
 3. Demel H., Szwarc H., Zdrowie a edukacja, "Oświata Dorosłych" 1988 nr 5.
 4. Juszczyk S., Style uczenia się dorosłych z wykorzystaniem komputera i Internetu, [w:] Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie. Część II, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 5. Juszczyk S., The Information and Medial Education in the Polish School as a Postulate of Common Standard of the Polish and European Education, "Pedaggogica Revue" Bratislava, November- -December 2003 nr 6.
 6. Kolb D., Experimental Learning: Experimental as the Source of Learning and Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1974.
 7. Lubryczyńska K., Warszawskie uniwersytety trzeciego wieku, "E-Mentor" 2005 vol. 2.
 8. Petlik E., Porubski G., Dydaktyka ogólna a innowacyjne podejście w dydaktyce w aspekcie przygotowania przyszłych nauczycieli, [w:] Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie. Część II, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 9. Sztajer Z., Idea powstawania i działalność uniwersytetów trzeciego wieku, "Edukator Zawodowy", grudzień 2006, http://www.koweziu.edu.pl/edukator/.
 10. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce, http://www.utw.pl.
 11. Uniwersytet Trzeciego Wieku; http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Trzeciego_Wieku, 04.2010.
 12. Warszawskie Uniwersytety Trzeciego Wieku, http://www.utw.pl/metodyki_edukacja.
 13. Willa J., Historia UTW; http://studenci-trzeciego-wieku.studentnews.pl/, 04.2010.
 14. Wnuk W., Kompensacja czy kontynuacja rozwoju psychicznego słuchaczy UTW, [w:] Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, red. M. Dzięgielewska, Łódź 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu