BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania w kształceniu studentów na kierunkach ekonomicznych
The Use of The Integrated Management Information System In Teaching Students of Economics Faculty
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 68-77, rys., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy informatyczne, Zintegrowane systemy zarządzania, Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Dydaktyka, Wyższe szkoły ekonomiczne
Information integrated system, Integrated Management System, Teaching process in higher education, Teaching, Higher economic schools
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w procesie dydaktycznym realizowanym na uczelni ekonomicznej. Omówiono organizację zajęć dydaktycznych i etapy szkolenia studentów podczas laboratoriów z przedmiotów informatyczna infrastruktura zarządzania oraz procesy informacyjne. Wskazano również kierunki dalszych działań związanych z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych w dydaktyce.(abstrakt oryginalny)

The article presents the use of integrated management information system in the didactic process conducted at economic universities. The author discusses the organization of didactic subjects and stages of students' training in laboratories embracing subjects: IT infrastructure of management and Informational Processes. The author also indicates directions of further activities connected with the usage of integrated management information systems in the didactics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kiełtyka L. (red.), Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem IFS APPLICATIONS. Ćwiczenia z obsługi. Wybrane moduły, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
  2. Lenart A., Systemy ERP i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym, [w:] Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny, red. J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki, AE, Wrocław 2004.
  3. Polak P., Wieczorkowski J., Wykorzystanie systemu SAP R/3 w dydaktyce Szkoły Głównej Handlowej, Dydaktyka informatyki ekonomicznej - kształcenie dla społeczeństwa informacyjnego, red. A. Nowicki, W. Olejniczak, AE, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu