BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huterska Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zdunek-Rosa Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wpływ wspólnotowych uregulowań na rynek mleka w Polsce
Impact of the EU Regulations on Milk Market in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 55-58, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Mleko, Produkcja mleka, Środki unijne
Common Agricultural Policy (CAP), Milk, Milk production, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano funkcjonowanie rynku mleka w Polsce. Przedstawiono uwarunkowania prawne rynku mleka w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Przeprowadzono również statystyczną analizę zmian w zakresie produkcji i konsumpcji mleka w Polsce wraz z analizą bilansu mleka. WPR w zakresie regulacji rynku mleka nie wpłynęła istotnie na wielkość podaży tego surowca zarówno w Polsce, jak i w krajach UE. Od 2008 r. dochód gospodarstw zajmujących się produkcją mleka bez dopłat przyjmuje wartości ujemne. Działalność w tym obszarze staje się natomiast rentowna dzięki wsparciu unijnemu. (abstrakt oryginalny)

Common agricultural policy concerning milk market has no significant impact on supply of this commodity in Poland or in the European Union. In the EU as a whole, a sum of milk quotas is not fully utilized despite an overdraft of country quotas by a few EU member-states. In Poland, an increase in milk supply is undoubtedly driven by the EU subsidy system. A system of milk quotas reduces market orientation of dairy farmers. Quotas weaken farmers' reaction to price signals and lower the production effectiveness by hindering the restructuring of dairy farming (Council Regulation No 72/2009). Amendments in country quota assignment lead to a gradual elimination of milk quotas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dostawy mleka w UE poniżej kwoty!. FAMMU/FAPA, [www.ppr.pl], odczyt 31.10.2011.
 2. Grochowska R. 2003: Wspólna organizacja rynku mleka i produktów mlecznych w Unii Europejskiej - zasady i mechanizmy działania. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 6.
 3. Krzyżanowski J.T. 2009: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. Wyd. SGGW, 87, 95-97.
 4. Kwota mleczna coraz większa. [www.farmer.pl] dostęp 05.09.2011.
 5. Malak-Rawlikowska A. 2007: Kwoty mleczne w Polsce. [www.farmer.pl], odczyt 14.03.2007.
 6. Pięć krajów przekroczyło kwoty mleczne w sezonie 2010/2011. [www.farmer.pl], odczyt 31.10.2011.
 7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 1995-2009: GUS, Warszawa.
 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 1995-2009: GUS, Warszawa.
 9. Rocznik Statystyczny RP. 1995-2009: GUS, Warszawa.
 10. Rozporządzenie Rady Nr 804/68/ EWG z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Dz.U. L 148 z 27.6.1968.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007, (Dz. U. Unii Europejskiej L 30/12 z 31.01.2009).
 12. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Rynek mleka, [http://www.ukie.gov.pl], odczyt 2011.
 13. [www.appsso.eurostat.ec.europa.eu], odczyt 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu