BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Dorota (Politechnika Częstochowska), Chluski Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola agentów programowych w nauczaniu na odległość
The Role of Programme Agents in Distance Learning
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (17), 2010, nr 118, s. 86-93, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Nauczanie
e-learning, Teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przez nauczanie na odległość rozumiany jest zarówno proces przekazywania wiedzy przez nauczyciela, jak i proces przyswajania jej przez studenta prowadzony na odległość niezależnie od miejsca i czasu. W takim środowisku kształcenia pomocnym rozwiązaniem mogą być agenci programowi. Wskazano rodzaje i role agentów pedagogicznych oraz asystentów, podano przykłady takich rozwiązań oraz omówiono ich znaczenie w osiąganiu celów edukacyjnych.(abstrakt oryginalny)

Distance learning is understood as a process of knowledge transfer by a teacher and as a process of its acquisition by a student carried out on distance aside from the place and the time. In such an environment of education the helpful solution can be programme agents. Types and roles of pedagogic agents and assistants as well as the examples of such solutions were presented. Their meaning in attaining educational goals were also discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berdowska A., Koncepcja Web 3.0 w e-learningu a zarządzanie jakością na uczelni wyższej, [w:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Materiały konferencyjne dostępne: http:// www.e-edukacja.net/szosta/referaty/Sesja_P_7.pdf, 15.01.2010.
 2. Eisenbardt T., Zarządzanie czasem w systemach spersonalizowanych na przykładzie platformy e- -learningowej, "e-mentor" 2008 nr 1(23).
 3. Gajewski R.R., O stylach uczenia się i e-edukacji, "e-mentor" 2005 nr 4(11).
 4. Jelonek D., Rozwój technologii agentów programowych wykorzystywanych w handlu elektronicznym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1134, AE, Wrocław 2006.
 5. Kubiak M.J., Wirtualna edukacja, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000.
 6. Maamar Z., Association of users with software agents in e-commerce, "Electronic Commerce Research and Applications" 2002 no 1.
 7. Manvi S.S., Venkataram P., Applications of agent technology in communications: a review, "Computer Communications" 2004 no 27 .
 8. Memletics Accelerated Learning Manual's Overview Chapter, http://www.memletics.com/overview. asp, 16.01.2010.
 9. Olszak C.M., Bartuś T., Zastosowanie inteligentnych agentów w handlu elektronicznym, [w:] Informacja i komunikacja w logistyce, red. J.K. Grabara, C. Olszak, AE, Katowice 2005.
 10. Sysło M.M., E-learning w szkole, "e-Mentor" 2009 nr 1(28).
 11. Wooldridge M., Jennings N., Intelligent agents: theory and practice, "Knowledge Engineering Review" 1995 vol. 10, Issue 2.
 12. Xiaoqing L., Intelligent agent - supported online education, "Decision Science Journal of Innovative Education" 2007 vol. 5, no 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu