BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmurzyńska Katarzyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Doświadczenia wynikające z poprzednio wdrażanych programów dla nowego okresu programowania
The Relevance of Past Program Implementation Experience for the Newly Developed Program
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 27-32, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny, Programy UE, Programy pomocowe UE, Ocena programów
Rural Development Plan, Sectoral Operational Programme, EU programme, EU assistance programs, Evaluation of programs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zebrano i omówiono niektóre problemy, które pojawiły się podczas wdrażania oraz realizacji programów unijnych w Polsce, jako doświadczenia wynikające z realizowania dotychczasowych programów dla nowych okresów programowania. W materiale wykorzystano informacje zawarte w sprawozdaniach Komitetów Monitorujących PROW 2004-2006, SPO "Rolnictwo" i PROW 2007-2013 oraz wszelkie inne dostępne źródła i opracowania traktujące o trudnościach związanych z realizacją wymienionych programów. (abstrakt oryginalny)

The article examines problems that emerged during the implementation the EU programmes in Poland and the relevance of the gained experience for the new programming period. The discussion uses information from the reports of the Monitoring Committees of the RDP 2004-2006, SOP "Agriculture" and the RDP 2007-2013, and other available sources addressing the difficulties related to the implementation of those programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bułkowska M. 2007: Stan realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. [W:] Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo"(red. M. Bułkowska, K. Chmurzyńska). Raport Programu Wieloletniego, 65, IERiGŻ-PIB Warszawa.
  2. Chmurzyńska K. 2007: Stan realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. [W:] Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo"(red. M. Bułkowska, K. Chmurzyńska). Raport Programu Wieloletniego, 65, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Rowiński J. 2010: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich (studium porównawcze). [W:] Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich. Raport Programu Wieloletniego, 178, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Sprawozdania okresowe z realizacji SPO "Rolnictwo" z lat 2004-2008, publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: [www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Fundusze-Strukturalne/SPO-Restrukturyzacja-i-modernizacja-sektora-zywnosciowego-oraz-rozwoj-obszarow-wiejskich/Komitet-Monitorujacy].
  5. Sprawozdania okresowe z realizacji PROW 2007-2013 z lat 2007-2010, publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: [www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW- 2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-okresowe-z-realizacji-PROW-2007-2013].
  6. Sprawozdania okresowe z realizacji PROW 2004-2006 publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: [www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich/Komitet-Monitorujacy-PROW], [www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich/Dokumenty-PROW].
  7. [www.arimr.gov.pl].
  8. [www.minrol.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu