BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Współczesna koncepcja renty gruntowej
The Modern Land Rent Concept
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 33-37, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Renta gruntowa, Użytkowanie ziemi, Rozwój zrównoważony
Land annuities, Land use, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dotychczasowym modelu rolnictwa krajów wysoko rozwiniętych (postindustrialnym) produkcja surowców rolnych i tworzenie użyteczności dobrostanu środowiska naturalnego stanowią konkurencyjne względem siebie funkcje zasobu ziemi. W perspektywie zrównoważonego rozwoju funkcje te powinny z czasem stać się komplementarne, co wymaga opracowania nowych ram teoretycznych dla ekonomii czynnika ziemi, w szczególności adekwatnej teorii renty gruntowej. Poszukiwana teoria powinna wyjaśniać związki między kwestią agrarną a nowymi, zintegrowanymi funkcjami czynnika ziemi w kontekście paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Istniejące teorie renty gruntowej waloryzują rentę w sposób nieadekwatny do współczesnych użyteczności ziemi. (abstrakt oryginalny)

Commodity production and the creation of environmental utility are competing functions of land in the traditional model of agriculture in well-developed countries (post-industrial model). In the sustainable development those features should become complementary, which requires new theoretical framework for land economics, in particular an adequate theory of land rent. The latter is expected to explain the relationship between the agrarian issue and the new, integrated functions of land factor in terms of the sustainable development paradigm. Existing land rent theories value the rent in a way that does not correspond with the contemporary land factor utility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A. 2007: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego. [W:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej; ujęcie makro- i mikroekonomiczne (red. A. Czyżewski). Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 21-22.
  2. Czyżewski B. 2010: Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych. Ekonomista, 2, 227-242.
  3. Czyżewski B. 2012: Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Studia ekonomiczne, 2.
  4. Frydman R., Goldberg M.D. 2009: Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa, 14.
  5. Olson M. 1965: The Logic of Collective Action. Harvard University Press, Cambidge, MA.
  6. Ostrom O. 1990: Governing the Commons. Cambridge University Press, Cambridge.
  7. Tomczak F. 2006: Gospodarka rodzinna w rolnictwie, uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 21-38.
  8. Wojtyna A. 2000: Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. PWN, Warszawa, 16-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu