BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kałuża Halina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Grużewska Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Oddziaływanie unijnego wsparcia na sytuację dochodową producentów trzody chlewnej na wybranym przykładzie
Influence of the European Union's Support on Swine Producers' Income : an Example
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 38-42, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja zwierzęca, Mięso wieprzowe, Środki unijne
Arable farm, Animal production, Pork meat, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie oddziaływania unijnego wsparcia na kształtowanie się sytuacji dochodowej w wybranych gospodarstwach rolnych produkujących trzodę chlewną (żywiec wieprzowy) w 2010 r. W celu przeprowadzenia analizy ekonomicznej wybrano gospodarstwa rolne położone na terenie gminy Wiśniew w powiecie siedleckim. Zbadano 8 gospodarstw. Ukazano również rodzaje otrzymywanego wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz jego strukturę. (abstrakt oryginalny)

The article presents the EU support influence on farmers' income using a sample of selected farms, located in Wiśniew county, Siedlce district in Mazovia voivodeship. The data were collected using a questionnaire and the experiment was carried out on farms through 2010. In addition, the article presents the EU support, which was very important for the income situation of Polish swine producers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jerzak M. 2008: Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy konkurencyjności w rolnictwie. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 246-252.
  2. Kopiński J. 2006: Ocena efektów produkcyjno-ekonomicznych wybranych gospodarstw rolnych o różnej wielkości ekonomicznej w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, 85-92.
  3. Lelusz H. 2004: Strategie inwestycyjne w gospodarstwach rolnych. Rocz. Nauk. SERiA, t. VI, z. 1, 124-132.
  4. Podstawka M., Ginter A. 2006: Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w warunkach różnego poziomu rozwoju rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, 145-154.
  5. Rynek mięsa - stan i perspektyw. 2011: IERiGŻ-PIB, 41, 5-17.
  6. Stępień S. 2006: Koszty jednostkowe w gospodarstwach o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej. Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, 190-197.
  7. Szot E. 2003: Polskie Rolnictwo w Unii Europejskiej. Fundacja Fundusz Współpracy. Warszawa, 61-69.
  8. Wiatrak A.P. 2002: Sytuacja dochodowa polskiego rolnictwa w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego w latach 90. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 56-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu