BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wojcieszak Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Aktywność producentów rolnych Wielkopolski w pozyskiwaniu środków na przykładzie działania 132. PROW 2007-2013
The Wielkopolska Region Farmers and Raising Funds : an Example of 132. PROW Funds for the Period 2007-2013
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 43-49, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Produkcja rolna, Systemy jakości, Jakość żywności
Rural Development Programme, Agricultural production, Quality systems, Food quality
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Głównym celem artykułu była analiza wykorzystania środków przez producentów rolnych Wielkopolski w ramach ich uczestnictwa w systemach jakości (działanie 132. PROW 2007-2013). W Wielkopolsce w latach 2009- 2011 wnioski o pomoc w ramach działania 132. uzyskało niewielu rolników (2,02% w stosunku do ogółu przyjętych wniosków w kraju). Wystąpiły różnice w aktywność producentów w układzie powiatów. Najczęściej producenci ubiegali się o pomoc w ramach systemu "Produkcji ekologicznej" i "Integrowanej produkcji". Płatność z tytułu zwrotu kosztów otrzymał tylko co trzeci producent ubiegający się o pomoc, co wynikało z niespełnienia wymagań proceduralnych. Wysokość udzielonej płatności zależała od systemu, w którym uczestniczył rolnik i związana była głównie ze zwrotem kosztów przeprowadzanej kontroli, składek podniesionych na rzecz grupy producentów, jak i zakupu specjalistycznych materiałów. Należy zauważyć, że zaangażowanie się w systemy podnoszenia jakości oznacza dla producenta nie tylko zmianę kierunku rozwoju gospodarstwa, ale także zmianę systemu zarządzania i organizacji pracy, mentalności i priorytetów, na co wielu producentów nie jest przygotowanych. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to analyze use of funds by Wielkopolskie voivodship farmers participating in the quality systems (operation 132) under the RDP 2007-2013. Only of few applications were accepted during the period 2009-2011 (2% of all accepted proposals in the country). There were differences in the producer profiles among districts. Farmers engaged in organic or integrated production applied for funds most often. The costs compensation payment was received by only one out of three farmers due to the failure to meet formal requirements. The payment size was associated with the farmer's participation in a particular system, refund of expenses of conducted control, and purchase of specialized materials. The joining to a quality system resulted not only in the change of development direction, but also in the change of management system and labor organization, attitudes and priorities, and many farmers were not prepared for such changes. The suggested activities could also bring societal benefits, the promotion of a region, increase awareness of food quality importance among farmers and consumers. For that reason such activities should continue to be supported and promoted and become more recognizable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Charakterystyka poszczególnych oznaczeń we wspólnotowym systemach jakości żywności. 2009: MRiRW, Warszawa, materiały szkoleniowe.
  2. Droździel L. 2007: Trzy lata po akcesji. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Warszawa.
  3. Książka Procedur Uczestnictwo Rolników w systemach jakości żywności. Wersja 5z, Warszawa 2011.
  4. PROW 2007-2013. 2007: Materiały informacyjno-promocyjne, Warszawa.
  5. Regulamin używania znaku Jakościowego "Jakość-Tradycja". Warszawa 2008.49 Aktywność producentów rolnych Wielkopolski w pozyskiwaniu środków...
  6. Runowski H., W. Ziętara W. 2010: Poradnik dla rolnika w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej i zarządzania gospodarstwem rolnym. P.P. EVAN, Warszawa.
  7. Sprawozdanie z działalności ARiMR za rok 2010. Dep. Opracow. i Sprawozd., Warszawa 2010.
  8. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Dz.U. 2004 r. Nr 11, poz. 94.
  9. [www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jakosc-ktora-sie-oplaca-pieniadze-dla-rolnikow-produkujacych-zywnosc-wysokiej-jakosci.html], odczyt 22.03.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu