BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomczyk Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ funduszy unijnych na rozwój infrastruktury obszarów wiejskich
The Impact of EU Funds on Rural Area Infrastructure Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 50-54, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Fundusze unijne, Infrastruktura techniczna rolnictwa, Rozwój obszarów wiejskich
Rural areas, EU funds, Technical infrastructure of agricultural, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opisano zmiany w rozwoju infrastruktury technicznej w miastach i wsiach w latach 2003-2009. Zmiany te przeanalizowano na przykładzie stopnia dostępności ludności do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w poszczególnych regionach kraju. Przeprowadzone analizy pokazują duże zróżnicowanie regionalne, istotne różnice pomiędzy miastami i obszarami wiejskimi oraz znaczące opóźnienia w rozwoju sieci kanalizacyjnej. Dokonywane w ostatnich latach inwestycje z udziałem środków unijnych stopniowo niwelują te różnice, jednak wpływają na wysoki wzrost opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków. (abstrakt oryginalny)

The article describes changes in the development of technical infrastructure in urban and rural areas in the period 2003-2009. The changes are analyzed using the example of the degree of accessibility to public water and sewer systems in each voivodship. Results show large regional differences, important differences between urban and rural areas, and significant delays in the development of the sewer system. Recent investments, possible due to the EU funds, gradually eliminate the differences, however, they have resulted in large increases in charges for water consumption and sewage disposal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chrzanowski J. 2009: Gospodarka wodno-ściekowa w województwie zachodniopomorskim. WFOŚiGW, Szczecin.
  2. Filipek A. 2009: Fundusze Unii Europejskiej. Wyd. Placet, Warszawa.
  3. Grzeszczyk T. 2008: Ocena projektów europejskich 2007-2013. Warszawa.
  4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2010: Warszawa.
  5. Raport wstępny "Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - 2008".
  6. Szymańska A. 2008: Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego, Warszawa.
  7. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 2011: Koszalin.
  8. Zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Białogardzie 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu