BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bułkowska Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wsparcie drobnych gospodarstw rolnych w świetle zmian WPR po 2013 roku
The Support for Small Farms in the CAP Proposals after the Year 2013
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 16-20, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa, Przekształcenia strukturalne
Common Agricultural Policy (CAP), Arable farm, Payments for agricultural, Structural transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było zidentyfikowanie zmian w strukturze obszarowej gospodarstw w ciągu ostatniego dziesięciolecia, określenie roli jaką odgrywają drobne gospodarstwa rolne (o powierzchni 1-5 ha) w Polsce, zbadanie jaki wpływ na ich rozwój miała dotychczasowa WPR oraz jakie mogą przynieść zmiany WPR po 2013 r. Wykorzystano dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz literaturę przedmiotu. Badaniami objęto lata 2002-2010. (abstrakt oryginalny)

In the last decade, the structural changes in Polish agriculture were more dynamic than in the preceding decade. The most important changes included the decrease the farm number and the increasing share of the largest farm size category. These changes are insufficient and do not significantly alter the structure of Polish agriculture, and small farms will constitute the dominant group for many years to come. Family farms play an important role in the implementation of public socio-cultural and environmental functions and, therefore, should be subject to separate instruments in the form of subsidy for restructuring in regions with many small farms, and, foremost, programs focused on small farm economic growth. An interesting solution is proposed by the EC system of direct payments to small farmers, mainly because of its simplified nature, but it will not affect the rate of change of farm structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bułkowska M. 2011: Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa. [W:] Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Raport Programu Wieloletniego, 26, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 2. Bułkowska M., Chmurzyńska K. 2007: Wyniki realizacji PROW I SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006. Raport Programu Wieloletniego, 65, IERiGŻ-PIB ,Warszawa.
 3. Charakterystyka gospodarstw w 2007 r. 2008: GUS, Warszawa.
 4. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. MRiRW, Warszawa.
 5. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa.
 6. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011: GUS, Warszawa.
 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. MRiRW, Warszawa.
 8. Raport z oceny ex-post PROW 2004-2006. 2009: MRiRW, Warszawa.
 9. Rowiński J. 2008: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Analiza zatwierdzonej wersji programu i pierwszych lat realizacji. Raport Programu Wieloletniego, 118, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Rowiński J. (red.). 2010: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich. Raport Programu Wieloletniego, 178, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 października 2011 r. Nr 625 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. COM (2011) 625, wersja ostatnia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu