BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jalinik Mikołaj (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Instytucje i organizacje wpływające na rozwój agroturystyki w województwie podlaskim
Institutions and Organizations Influencing the Development of Agrotourism in Podlaskie Voivodeship
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 59-64, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Rozwój turystyki, Usługi turystyczne, Wspieranie rozwoju regionalnego
Agrotourism, Tourism development, Tourism services, Regional development support
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja dominujących instytucji i organizacji, wspomagających procesy rozwoju agroturystyki oraz określenie ich roli i znaczenia w systemie zarządzania agroturystyką. Instytucje i organizacje są podmiotami, które inspirują i służą wszechstronną pomocą specjalistyczną wszystkim usługodawcom. Spełniają one najczęściej funkcję administracyjną w odróżnieniu od właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy organizują wypoczynek, wyżywienie, atrakcje i tworzą miłą atmosferę podczas pobytu gości. Można stwierdzić, że instytucje i organizacje są skuteczne w działaniu, o czym świadczy sukcesywny ich wzrost w województwie podlaskim. Województwo podlaskie jest szczególnym regionem, bowiem na jego obszarze znajdują się bogate walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe. Pod względem liczby gospodarstw agroturystycznych województwo podlaskie zostało sklasyfikowane na czwartym miejscu w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Agrotourism plays a greater role in the economic and social transformations of rural areas. The number of agrotourism farms increases constantly (Figure 1). Podlaskie voivdeship is a special region due to its rich natural resources, cultural heritage and landscapes. Taking into the account the number of agrotourism farms, Podlaskie voivodeship is classified fourth largest in Poland. Agrotourism is a form of rural tourism based mainly on natural resource attractiveness. Its development brings financial benefits, which influence development of agrotourism farms and the improvement of infrastructure of such units. The development of agrotourism farms is also influenced by institutions and organizations, which promote agrotourism farms, provide advice, and disseminate promotional materials (brochures, folders and leaflets). Even the best product devoid of promotion becomes invisible, less popular, unknown and, as a result, the owners of agrotourism farms lack customers and loose potential revenues. Institutions and organizations inspire and offer comprehensive help to all service providers. They fulfill mainly administrative function, in contrast to farm owners who organize other services including meals, attractions and create welcoming atmosphere during the guests stay. It appears that institutions and organizations are effective as evidenced by the increasing agrotourism farm number in Podlaskie voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewska-Gill W. 1998: Procesy dostosowawcze w sferze instytucjonalnej polskiego rolnictwa. [W:] Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wspólna polityka rolna, Fundusze strukturalne. FAPA, Warszawa, 7.
  2. Griffin R.W. 2004: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa, 5.
  3. Jalinik M. 2007: Typologia gospodarstw oraz rozwój usług agroturystycznych. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 2, 114.
  4. Kłodziński M., Wilkin J. 1998: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa 19.
  5. Kotarbiński T. 1969: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 45-62.
  6. Sikorski Cz. 1988: Projektowanie i rozwój organizacji i instytucji. PWE, Warszawa, 23.
  7. Wilkin J. 1995: Instytucjonalne zaplecze polskiego rolnictwa, jego stan i znaczenie w procesie integracji europejskiej, [W:] Problemy rolnictwa południowo-wschodniego regionu Polski w procesie integracji z rolnictwem krajów Unii Europejskiej. Regionalny Ośrodek FAPA w Rzeszowie, Rzeszów, 57.
  8. [www.pot.gov.pl/o-pot].
  9. [www.wrotapodlasia.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu