BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hermaszewski Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
Tytuł
Zarządzanie procesowe w samorządzie terytorialnym
Process Management in Territorial Self- -Government
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 145-153, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Zarządzanie procesowe, Samorząd terytorialny
Public governance, Processing management, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł porusza zagadnienia związane z procesowym podejściem do zarządzania. Autor starał się wykazać, że zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych w poszczególnych działaniach samorządu terytorialnego może zwiększyć efektywność jego funkcjonowania. Zarządzanie procesowe w samorządzie terytorialnym staje się koniecznością z racji coraz większych obowiązków nakładanych na samorządy oraz ograniczonych zasobów pieniężnych. Zwiększenie efektywności gospodarowania środkami pieniężnymi można uzyskać poprzez wnikliwą analizę działań, wprowadzenia mierników ich oceny oraz sprawnego systemu kontroli.(abstrakt oryginalny)

The article focuses on the process approach to management. The author tried to indicate that the understanding of cause-effect relationship in some activities of territorial self-government can increase efficiency of its functioning. Process management in territorial self-government units becomes necessity because of larger and larger scope of obligations imposed on territorial self-government units and limited financial resources. Increasing efficiency of financial resources management can be achieved by the acute analysis of activities introducing measurements of its evaluation and efficient control system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budgol M., Istota podejścia procesowego w zarządzaniu urzędami administracji publicznej, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008.
 2. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
 3. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 4. Hermaszewski J., Koncepcja zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego - problemy organizacyjne, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 5. Hermaszewski J., Znaczenie strategii w rozwoju gminy, [w:] J. Hermaszewski, E. Czaińska, B. Kohlman (red.), Głogów. Historia i perspektywy rozwoju, Głogowskie Towarzystwo Naukowe, Głogów 2010.
 6. Hofman M., Model systemu zarządzania procesami, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008.
 7. Kaleta A., Zarządzanie strategiczne - ujęcie procesowe, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008.
 8. Osborn D., Geabler T., Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2005.
 9. PN EN-ISO 9000-2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, www.narzedziownie.pl.
 10. Penc J., Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
 11. Salachna J.M., Uwagi wprowadzające - zakładana rola WPF i jej prawny charakter, [w:] J.M. Salachna (red.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego - od projektu do sprawozdania, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu