BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Struś Mirosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kalinowski Julian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój turystyki w gminie
Influence of Local Government on Tourism Development in a Commune
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 154-161, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Turystyka, Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny
Tourism, Local government, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces decentralizacji administracji publicznej w Polsce sprawił, że samorząd terytorialny stał się odpowiedzialny za rozwój lokalny. Jednocześnie wzrosło znaczenie turystyki, w tym agroturystyki, w rozwoju zrównoważonym gminy. Celem artykułu jest określenie aktualnej roli samorządu terytorialnego w gospodarce turystycznej gminy. W pracy skoncentrowano się na kształtowaniu warunków rozwoju turystyki przez władze gminne. Podkreślono znaczenie planowania strategicznego oraz zwrócono uwagę na miejsce turystyki w strategiach rozwoju gmin. Szczególną uwagę poświęcono działaniom z zakresu marketingu terytorialnego, a zwłaszcza kształtowaniu wizerunku gminy. Analizie poddano również finansowanie rozwoju turystyki, w tym ze środków unijnych.(abstrakt oryginalny)

The decentralization process of public administration in Poland made local government responsible for the local development. At the same time the significance of tourism rose, including farm tourism in the stable development of the commune. The aim of the article is to describe the current role of local government in the tourist economy of a commune. The paper concentrates on the formation of conditions of tourism development by commune authorities. The significance of strategic planning is emphasized and the attention is paid to the place of tourism in the strategies of the communes development. Special attention is dedicated to the actions of territorial marketing, especially to the formation of commune image. The funding of the tourism development is also analyzed, including the funding which comes from the European Union resources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
 2. Brol R. (red.), Ekonomia i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 3. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 4. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1993.
 5. Kołodko G., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 6. Korenik S., Słodczyk J. (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 7. Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej, http://msport.gov.pl/ministerstwo (dostęp 13 III 2010).
 8. Panasiuk A. (red.), Gospodarka turystyczna, PWN, Warszawa 2008.
 9. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 10. Przesławska G., Rola państwa w gospodarce w ujęciu szkół ekonomicznych, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Regulowana gospodarka rynkowa, Oficyna Ekonomiczna, Wrocław 2003.
 11. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 12. Strategia rozwoju gminy Krośnice, Załącznik do uchwały nr XVIII/104/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lipca 2004 r., www.bip.krosnice.pl.
 13. Strategia Wrocław w perspektywie 2020 plus, www.wrocław.pl.
 14. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 1991, nr 9, poz. 31 z późn. zm.
 15. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu