BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuża Halina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników w wybranych gminach powiatu siedleckiego
The Use of Direct Payments by Farmers in the Selected Counties of Siedlce District
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 65-68, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa
Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat siedlecki
Abstrakt
Płatności bezpośrednie stanowią ważny instrument pomocy wspierania rolnictwa w ramach pierwszego filaru WPR. Celem opracowania było zaprezentowanie wykorzystania dopłat bezpośrednich przez rolników w wybranych gminach powiatu siedleckiego. Badania ankietowe przeprowadzono w 90 losowo wybranych gospodarstwach w 2011 r. Badanie wykazało, że dotacje przyczyniły się nieznacznie do poprawy kondycji finansowej gospodarstw. Żaden z ankietowanych rolników nie stwierdził, że w wyniku otrzymania dopłat bezpośrednich kondycja finansowa w jego gospodarstwie znacznie się poprawiła. Dopłaty były głównie przeznaczane na sfinansowanie bieżących wydatków i zakup środków produkcji w gospodarstwach rolnych. Na inwestycje w gospodarstwo rolne zdecydowali się tylko rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha. Ze względu na występujące duże rozdrobnienie agrarne, dopłaty bezpośrednie nadal będą ważnym instrumentem wsparcia dochodów i bieżącej konsumpcji dla większości gospodarstw rolniczych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Direct payments are an important instrument for the promotion of agriculture in the first pillar of the CAP. The article study investigates the use of direct payments by farmers in selected counties of Siedlce district. The survey was conducted among 90 randomly selected farmers. The survey results revealed that subsidies have contributed little to improve the farm financial condition. None of the interviewed farmers thought that after receiving direct payments his farm financial condition has significantly improved. Subsidies were mainly used to finance current expenditure and the purchase of means of production. Only respondents farming more than 10 hectares decided to make some investments in their farms. However, because of the land fragmentation, direct payments will still be an important instrument of supporting farmers' incomes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. 2002: Typy ludnościowych obszarów problemowych. [W:] Społeczne problemy wsi. Studia Obszarów Wiejskich (red. J. Bański, E. Rydz). PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 41-52.
  2. Drygas M. 2010: Wpływ dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2004-2006 i 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie pomorskim. Ekspertyza wykonana na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Warszawa, 3-57.
  3. Szymańska B., Dębek H., Lewandowska T., Ogniewska M. 2010: Przestrzenny rozkład pomocy dla rolnictwa w ramach WPR na obszarze woj. Mazowieckiego. Analizy i Studia, z. 1(21), Warszawa, 27-31.
  4. Wilkin J., Nurzyńska J. (red). 2011: Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi. Wyd. Scholar. Warszawa, 2-208.
  5. [www.powiatsiedlecki.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu