BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem opracowań naukowych
The Choosen Problems Connected with Economic Scientific Publications
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 58-62, bibliogr. 19 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Ekonomia, Metodologia badań, Badania naukowe
Economics, Research methodology, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze standardami i wymogami dotyczącymi prezentacji wyników badań naukowych w formie publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem badań ekonomicznych. Zaprezentowano również niektóre wymogi stawiane rozprawom naukowym. (abstrakt oryginalny)

In the paper some of important problems connected with scientific publication have been presented. Author stated the different demands connected with preparation of papers and doctoral dissertations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E. 2007: Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa.
 2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad. 1996: Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, Warszawa.
 3. Drozdowicz Z. 2008: Tradycje krytycyzmu i dogmatyzmu Nauka, PAN, Warszawa.
 4. Heller M. 1992: Filozofia nauki. Wprowadzenie. Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.
 5. Hübner P. 2004: Historia magisterium. ForumAkademickie, nr 2.
 6. Klamut t. 2008: Makdonaldyzacja i niebieskie migdały. Forum Akademickie, nr12.
 7. Klepacki B. 1987: Zasady wyboru próby do badań ekonomiczno-rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., Ekonomika Rolnictwa, t. 84, z. 3.
 8. Klepacki B. 2005: Wybrane przykłady błędów i potknięć autorów w redagowaniu prac naukowych. Roczniki Naukowe SERA, t. VII, z. 7, 20-24.
 9. Kolman R 2004: Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje). Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk.
 10. Mendel T. 2004: Metodyka pisania prac doktorskich. AE Poznań.
 11. Mikołajczyk Z. 1999: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa.
 12. Lipiński E. 1981: Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu Ekonomisty. PWE, Warszawa.
 13. Pawłowski Z. 1972: Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa.
 14. Rutkowski L 1999: O warsztacie uczonego i nauczyciela. [W:] Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce. Wyd. Key Text, Warszawa.
 15. Sławińska M., Witczak H. 2008: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. PWE, Warszawa.
 16. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. KiW, Warszawa.
 17. Steinhaus H. 1980: Słownik racjonalny. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 18. Wiatrak A.P., Wojtaszek Z. 1999: Zasady przygotowywania prac naukowych - na stopnie i do publikacji. Maszynopis, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, Warszawa.
 19. Zasępa R. 1972: Metoda reprezentacyjna. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu