BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk-Dryjska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ocena wpływu programów strukturalnych Unii Europejskiej na dysproporcje rozwojowe w rolnictwie polskim
An Assessment of the EU Structural Fund Influence on Development Disparities in Polish Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 75-79, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Strukturalne przemiany w rolnictwie, Dopłaty dla rolnictwa
Agriculture, Agriculture development, Structural changes in agriculture, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań była próba oceny czy w wyniku korzystania przez rolników z programów strukturalnych UE o charakterze inwestycyjnym doszło do zwiększania dysproporcji rozwojowych pomiędzy gospodarstwami w Polsce. Porównano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród tej samej grupy rolników w dwóch okresach - w 2005 r. oraz w 2010 r. Badania wykazały, że w wyniku działania programów strukturalnych dysproporcje rozwoju ankietowanych gospodarstw rolnych pogłębiły się. (abstrakt oryginalny)

The article assesses the impact of EU structural investment programs on disparities of farm production potential in Polish agriculture. The research is based on survey results conducted in two separate periods among the same group of farmers. The results prove that due to the EU structural investment programs disparities in production potential among farms in Poland increase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. 2003: Transforming the functional structure of Poland's rural areas. [W:] Alternatives for European Rural Areas (red. J. Bański, J. Owsiński). IERiGŻ-PIB, Warszawa, 19-38.
  2. Gorzelak E. 2007: Development of the Polish Agriculture before and after 2004 (attempts of diagnosis and forecast). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, dodatek do zeszytu 2,111-120.
  3. Jóźwiak W., Mirkowska Z. 2008: Polskie gospodarstwa rolne w pierwszych latach członkostwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 19-32.
  4. Kiryluk-Dryjska E., Poczta W. 2010: Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce. Wyd. UP w Poznaniu, Poznań.
  5. Ocena ex-post PROW 2004-2004, [www.ec.europa.eu/agriculture/rur/countries/pl/ex_post_pl.pdf].
  6. Poczta W. 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR Poznań.
  7. Poczta W. 2010: Przemiany w rolnictwie. [W:] Raport o Stanie Wsi . Polska Wieś (red. J. Wilkin, I. Nurzyńska), Scholar, Warszawa, 9-42.
  8. Wysocki F., Lira J. 2003: Statystyka opisowa. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
  9. Zawalińska K. 2009: Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 229-241.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu