BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kobiałka Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ zmian w zasadach rozliczania podatku VAT na sytuację finansową gospodarstwa rolnego
The Impact of Changes in VAT Calculation Rules on Farm Financial Situation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 80-85, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Podatek od wartości dodanej (VAT), Budżet gospodarstwa domowego
Arable farm, Value Added Tax (VAT), Budgets of households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podatek od towarów i usług VAT jest jednym z najpowszechniejszych podatków. Przepisy regulujące zagadnienia związane z podatkiem VAT zostały wprowadzone Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), która budzi duże kontrowersje, zniechęca skomplikowaniem i wielością nowych rozwiązań. Najpowszechniejszym sposobem rozliczania podatku VAT w gospodarstwie jest system ryczałtowy. Biorąc jednak pod uwagę dostępność funduszy unijnych skierowanych dla rolnictwa i chęć ich wykorzystywania przez właścicieli gospodarstw coraz powszechniejszy staje się system rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych. Dla gospodarstwa rolnego wybór odpowiedniego sposobu rozliczania może stać się kluczowym czynnikiem wpływającym na uzyskiwane przez gospodarstwo krótkookresowe wyniki ekonomiczne. Celem pracy było przedstawienie wpływu sposobu rozliczania podatku oraz wprowadzonych od 2011 r. zmian w stawkach podatku VAT na decyzje podejmowane przez przykładowe gospodarstwo rolne. (abstrakt oryginalny)

Lump-sum system of VAT calculation is the simplest system enabling farmers partly refund of input VAT. Calculation of VAT according to general rules demands systematic register of purchases and sales, collecting of documentation as well as legal knowledge. Changes of VAT rates, which was introduced in 2011, do not encourage farmers to register as VAT payers. An analysis of data from farm shows that change of VAT rates influenced the greater tax burden of farmer when he settles VAT according to general rules. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorgol A. 2009: Podatki państwowe. [W:] Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa (red. W. Wojtowicz). Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
  2. Kozłowska H. 2011: VAT komentarze, nowelizacja 2011. Wyd. Difin, Warszawa.
  3. Markowski W. 2010: ABC VAT-u. Wyd. Marcus, Łódź.
  4. Olchowicz I., Feliks P., Jamroży M., Szlęzak-Matusiewicz J. 2010: VAT w działalności gospodarczej. Wyd. Difin, Warszawa.
  5. Pawlik I., Gaca D., Kobiałka A., Kołodziej E. 2005: Finanse gospodarstwa rolnego, w tym podatek VAT (materiały szkoleniowe). Projekt Fundacji Pomocy Programów dla Rolnictwa (FAPA) współfinansowany ze środków UE w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006, Lublin.
  6. Sasin W. 2010: Podatek od towarów i usług VAT. Wyd. Sigma, Skierniewice.
  7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Dz.U. Nr 238, poz. 1578.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu