BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kułyk Piotr (Uniwersytet Zielonogórski), Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Struktury finansowego wsparcia rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
The Mechanism of Agriculture's Financial Support in Countries with Different Levels of Economic Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 92-96, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Interwencjonizm w rolnictwie, Polityka rolna
Agriculture, Interventionism in agriculture, Agricultural policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono rozważania związane z mechanizmem finansowego wsparcia rolnictwa i próbą poszukiwania czynników wyjaśniających struktur jego kształtowania. Podniesiono problem zróżnicowania krajów pod względem poziomu rozwoju gospodarczego i znaczenia na globalnym rynku rolnym oraz międzynarodowym podziale czynników produkcji. Wyróżniono typy struktur finansowego wsparcia w zależności od scharakteryzowanych profili krajów. (abstrakt oryginalny)

The article considers issues related to the mechanism of financial support for agriculture and investigates factors that explain its formation. The discussion considers the economic development level differences among countries and the international distribution of production factors. The discerned structure of financial support distinguishes the country profile. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson K., Mastrs W.A. 2009: Distortions to Agricultural Incentives in Africa. World Bank, Washington.
 2. Barret C.B., Carter M.R., Timmer C.P. 2010: A Century-Long Perspective on Agricultural Development. American Journal of Agricultural Economics, vol. 92, no. 2, 447-468.
 3. Bullock D.S., Salhofer K. 2000: Judging agricultural policies: a framework for understanding how we have done it in the past and suggestions as to how we should do it in the future, artykuł z symposium "Challenging the Agricultural Economics Paradigm", Ohio State University, September 10-11.
 4. Czyżewski A., Poczta-Wajda A. 2011: Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO, PWE, Warszawa.
 5. Gardner B.L. 1996: The Economics of Agricultural Policies. McGraw-Hill, New York.
 6. Gatnar E., Walesiak M. (red.). 2004: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Josling T. 1974: Agricultural Policies in Developed Countries. A Review. American Journal of Agricultural Economics, vol. 25, no. 3, 229-264.
 8. Kułyk P. 2010: Retransfer nadwyżki ekonomicznej w warunkach regionalizacji polityki wsparcia. Rocz. Nauk. Rol. SERiA, t. 12, z. 1, 93-98.
 9. Lopez R.A., Hathie I. 2000: The structure of government intervention in African agriculture. The Journal of Development Studies, vol. 37, no. 1, 57-72.
 10. Melyukhina O. 2002: Policy and Non-policy Sources of Agricultural Price Distortions. Evidence from the Measurement of Support in Selected Transition Economies, OECD, Paris.
 11. Park J.H., Jensen N. 2007: Electoral Competition and Agricultural Support in OECD Countries. American Journal of Political Science, vol. 51, no. 2, 314-329.
 12. Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support. 2008: OECD, Concepts, Calculations, Interpretation and Use, Paris.
 13. Swinnen J.F.M., Rozelle S. 2006: From Marx and Mao to the Market. The Economics and Politics of Agricultural Transition. Oxford University Press, New York.
 14. Tangermann S. 2005: Is the Concept of the Producer Support Estimate in Need of Revision? OECD Food. Agriculture and Fisheries Working Paper, OECD, No. 1.
 15. Wise T.A. 2004: The Paradox of Agricultural Subsidies: Measurement Issues. Agricultural Dumping, and Policy Reform. Global Development and Environment Institute Working Paper, no. 2.
 16. World Bank. Human Development Report. 2010.
 17. [www.worldbank.org/data].
 18. [www.fao.database.org].
 19. [www.stats.oecd.org/wbes].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu