BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danowska-Prokop Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kondycja finansowa górnośląskich brackich kas pensyjnych w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego
The Financial Situation of Bracka Funding Years of the Great Depression
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 211, s. 151-162, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Ubezpieczenia, Dochody
Economic crisis, Insurances, Income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W okresie międzywojennym górnośląscy górnicy zatrudnieni w brackich przedsiębiorstwach korzystali z dodatkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Wysokość wypłacanych świadczeń przez brackie kasy pensyjne była jednak przede wszystkim uzależniona od stanu koniunktury, co potwierdzały dane z lat wielkiego kryzysu ekonomicznego.(abstrakt oryginalny)

In the period, the miners from the Upper Silesia who employed in the Brackie companies could genesis from additional retirement insurance. However the amount of a benefit which waft paid the Brackie founding depended mainly an economics situation which was confirmed by the data from years of the Great Depression.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cywiński B.: Przemysł polski i nasze położenie gospodarcze. Dom Książki Polskiej, Warszawa 1934.
 2. Kofman J.: "Lewiatan" a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce. PWN, Warszawa 1986.
 3. Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. PWN, Warszawa 1966.
 4. Landau Z.: Dwusektorowy układ gospodarki Polski międzywojennej i jego konsekwencje. "Przegląd Historyczny" 1972, nr 3.
 5. Landau Z.: Wpływ kapitałów obcych na gospodarkę polską. "Finanse" 1965, nr 1.
 6. Landau Z., Tomaszewski J.: Gospodarka Polski międzywojennej 1930-1935. Wielki kryzys gospodarczy. Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
 7. Popkiewicz J., Ryszka F.: Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej. Studium historyczno-gospodarcze. Instytut Śląski, Opole 1959.
 8. Rusiński W.: Zarys historii gospodarczej Polski. Czasy nowożytne i najnowsze (1500-1939). Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
 9. Sprawozdanie Spółki Brackiej za lata 1924-1938, tabela XX. "Śląskie Wiadomości Statystyczne" 1934-1939.
 10. Wanatowicz W.: Pszczyńskie Bractwo Górnicze w okresie międzywojennym. "Studia i materiały z dziejów Śląska" 1971, t. XI.
 11. Wanatowicz M.: Ubezpieczenia brackie na Górnym Śląsku w latach 1922-1939. PWN, Warszawa-Kraków 1973.
 12. Woźniczka F.: Minęło sto lat od czasu założenia byłej Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1956, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu