BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipińska Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Umowa kontraktacji jako instrument polityki rolnej
The Agricultural Production Contract as the Agricultural Policy Instrument
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 97-101, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Produkcja rolna, Prawo rolne
Agricultural policy, Agricultural production, Agriculture law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poruszono problematykę związaną z kształtowaniem treści umowy kontraktacji jako instrumentu polityki rolnej państwa. Obecnie nie ma powszechnego obowiązku zawierania tego typu umowy w globalnym ujęciu produkcji rolnej, jednak z różnych względów wymagają jej przepisy prawa regulujące niektóre branżowe rynki rolne. Na zawieranie kontraktacji, oddziałuje bezpośrednio i pośrednio bieżąca polityka rolna państwa i Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the issues of shaping the agricultural production contract as an agricultural policy instrument. Currently, contract arrangements are not obligatory as a form of agreement in agriculture in aggregate. However, for multiple reasons, they are required by the existing regulations applying to selected agricultural commodity markets. The contracting is under the direct and indirect influence of both the domestic policy and the EU Common Agricultural Policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Eckert M. 1974: Przemysł rolno-spożywczy w Polsce 1918-1939. Poznań, 272-278.
  2. Ignar S. (red.). 1968: Polityka agrarna. PWN, Warszawa, 276-329.
  3. Pytlak P. 2005: Umowy kształtujące branżowe rynki rolne ze szczególnym uwzględnieniem umowy kontraktacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, 121.
  4. Selwa J., Stelmachowski A. 1970: Prawo rolne. Warszawa, 268, 284.
  5. Stelmachowski A. 1960: Kontraktacja produktów rolnych. Warszawa, 43.
  6. Stelmachowski A. 2004. Kontraktacja. [W:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa (red. J. Rajski). 249-277.
  7. Tomasini A. 2003: Il l fenomeno dell'integrazione nella legge di orientamento agricolo: le nuove prospettive degli accordi interprofessionali in funzione di un più adeguato adattamento della produzione al consume. Rivista di diritto agrario, 2, 159, 160.
  8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu