BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janus Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Unijne instrumenty wspierania innowacyjności przedsiębiorstw
EU Instruments Supporting Innovation at the Enterprise
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2013, nr 1(5), s. 27-32, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne Przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Wspieranie przedsiębiorczości, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Strategia rozwoju gospodarczego
Enterprise innovation, Entrepreneurship support, Knowledge-based economy, Economic development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rozwój potencjału innowacyjnego jest jednym z kluczowych elementów strategii "Europa 2020". W centrum unijnego systemu innowacji znajduje się natomiast przedsiębiorstwo. W artykule przedstawiono kontekst, w jakim funkcjonują unijne instrumenty wspierania innowacyjności przedsiębiorstw oraz zaprezentowano podstawowe zagadnienia uzasadniające znaczenie podejmowania działań interwencyjnych w omawianym obszarze. Ponadto, wskazano na program "Horyzont 2020" jako kluczowy instrument realizacji polityki wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The growth of the innovation potential is one of the key elements of the strategy "Europe 2020". It must be noted that the enterprise is in the centre of the EU's innovation system. This paper presents the context in which EU instruments supporting the innovation of enterprises operate, and it presents basic issues justifying the importance of the intervention in this area. What is more, the article indicates "Horizon 2020" as the key policy instrument to support the business innovation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auerswald P.E., Branscomb L.M., (2003) Valleys of Death and Darwinian Seas: Financing the Invention to Innovation Transition in the United States, "Journal of Technology Transfer" no 28.
 2. Enhancing the innovative performance of firms: policy options and practical instruments praca zbiorowa, (2009) Nowy Jork / Genewa:United Nations Economic Commission for Europe, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/icp2.pdf [10.02.2013].
 3. Foxon T., Pearson P., Makuch Z., Macarena M., (2004) Informing policy processes that promote sustainable innovation: an analytical framework and empirical methodology, ESRC Working paper series no. 4.
 4. Górzyński M., Woodward R., Jakubiak M., (2004) Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa: CASE.
 5. Jaumotte F., Pain N., (2005) An Overview of Public Policies to Support Innovation, OECD Economics Department Working Papers, no. 456, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/707375561288 [10.02.2013].
 6. Kalisz D., Aluchna M., (2012) Research and innovation redefined. Perspectives on the European Union initiatives on Horizon 2020, European Integration studies, no 6.
 7. KOM, (2010) 2020: Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [20.02.2013].
 8. KOM, (2011) 808: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/LexUri-Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0808:FIN:pl:PDF [15.02.2013].
 9. KOM, (2011) 809, 2011/0401 (COD): [Wniosek] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020), Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0809:FIN:pl:PDF [15.02.2013].
 10. KOM, (2011) 810, 2011/0399 (COD): [Wniosek] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont 2020"- programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020), Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-COM:2011:0810:FIN:pl:PDF [15.02.2013].
 11. KOM, (2011) 811, 2011/0402 (CNS): [Wniosek] Decyzja Rady ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020), Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-Serv.do?uri=COM:2011:0811:FIN:pl:PDF [15.02.2013].
 12. KOM, (2011) 812, 2011/0400 (NLE): [Wniosek] Rozporządzenie Rady dotyczące programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniającego "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-COM:2011:0812:FIN:pl:PDF [15.02.2013].
 13. Lis L., red., (2007) Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, Kraków: AE w Krakowie.
 14. Matusiak K.B., red., (2008) Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa: PARP.
 15. Meredyk K., Sikorski J., Turowski K., red., (2009) Innowacyjność polskiej gospodarki. Poziom i uwarunkowania wzrostu, Suwałki: PWSZ w Suwałkach.
 16. OECD, (2005) Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, Paris: OECD / European Communities.
 17. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE), wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z 30.3.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu