BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą jako wieloetapowy proces generowania nowych wartości
Business Management of Knowledge as Multiple Process Generating New Values
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 98-105, bibliogr. 12 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Modele zarządzania, Przedsiębiorstwo
Knowledge management, Management models, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia zarządzania wiedzą według założeń sformułowanych przez Probsta, Rubla i Romhardta, zaprezentowanych w modelu procesowym. Poruszono różne aspekty wiedzy jako kategorii psychospołecznej oraz jej nabywanie i dzielenie się nią. Zaprezentowano także różne zdolności organizacji do uczenia się na zasadzie pętli pojedynczej i podwójnej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to describe the issues of knowledge management according to foundations formulated by Probst, Rubl and Romhardt, which are presented in the process model. There were analyzed different aspects of knowledge such as psycho-sociologic category as well as obtaining and sharing it. There were also presented different abilities of organization to learn on the example of principles of single and double nooses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J. 2002: Nowoczesne koncepcje i metody zarzadzania. PWE, Warszawa, 397.
 2. Devenport Т.Н., Prusak L. 1998: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School, Boston, 47.
 3. Drucker P. 1999: Społeczeństwo pokapitalistyczne. PWN, Warszawa, 171.
 4. Encyklopedia Popularna. 1982: PWN, Warszawa, 849.
 5. Evans С. 2005: Zarządzenie wiedzą. PWE, Warszawa, 30, 31-33.
 6. Morgan G. 1997: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa, 99-103, 122.
 7. Nosal С. 1997: Psychologia decyzji kadrowych. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 136.
 8. Nanaka I., Takeuchi H. 2000: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa, 25.
 9. OECD 2000: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 12, 14, 16-17, 21-23.
 10. Penc J. 2003: Zarządzanie w warunkach globalizacji. Difin, Warszawa, 75.
 11. Probst G., Raub S., Romhardt K. 2002: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekoomiczna, Kraków, 29, 35, 46.
 12. Strojny M. 2000: Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. Przegląd Organizacji, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu