BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogacka Emilia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rola bezpieczeństwa publicznego w funkcjonowaniu i rozwoju Poznania
The Role of Public Safety in the Functioning and Development of Poznań
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 196-205, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Miasto, Rozwój
Security, City, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przestępczość jest jednym z najważniejszych problemów społecznych funkcjonowania i rozwoju miast. W Poznaniu, w którym koncentracja przestępczości jest duża, ważne jest podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego, co w konsekwencji umożliwi prawidłowe funkcjonowanie i rozwój miasta. W artykule omówiono następujące zagadnienia: 1) zjawisko przestępczości w Poznaniu, 2) poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Poznania, 3) finansowanie bezpieczeństwa publicznego w Poznaniu, 4) politykę władz Poznania w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz 5) wybrane programy prewencyjne przestępczości funkcjonujące w Poznaniu.(abstrakt oryginalny)

Crime is one of the most important social problems of functioning and development of cities. In Poznań, where the concentration of crime is relatively high, it is significant to take actions improving public safety, which in consequence enables proper functioning and development of the city. The following issues are discussed in this paper: 1) crime in Poznań, 3) Poznań citizens sense of security, 3) financing public safety in Poznań, 4) public safety policy of Poznań authorities and 5) selected crime prevention programmes functioning in Poznań.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogacka E., Przestępczość w Poznaniu, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM" 2009, nr 6, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna.
 2. Dolata M., Kotus J., Społeczne naznaczanie obszarów miasta, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 3. Frieske K., Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 4. Guzik R., Przestępczość w przestrzeni Krakowa w wyobrażeniach jego mieszkańców, [w:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne-organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 5. Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 6. Jabkowski P., Bezpieczeństwo publiczne i zagrożenie przestępczości, [w:] R. Cichocki (red.), Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania, t. 1, Studia nad jakością życia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2005.
 7. Kotus J., Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.
 8. Parysek J., Mierzejewska L., Problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich z perspektywy 2009 r.,
 9. "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM" 2009, nr 6, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna.
 10. Uchwała nr XXXVII/316/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, DzU 1990, nr 30, poz. 179.
 11. www.poznan.policja.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu