BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020
Agriculture and Rural Development in the European Union Multiannual Financial Perspective 2014-2020
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 102-107, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Obszary wiejskie, Budżet UE, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Rural areas, EU budget, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej w ciągu jej istnienia podlega ciągłej ewolucji, a zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wymagają kolejnych dostosowań do aktualnej sytuacji gospodarczej. W pracy przeanalizowano procedury i zalecenia tworzenia przyszłej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020 i w jej ramach limity wydatków przeznaczone na rolnictwo oraz ściśle z nim związane: ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Since its inception, the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union (EU) has evolved and changed in response to numerous internal and external factors. Further adjustments are needed to adapt to the current economic situation. This article examines procedures and recommendations for the future development of the EU Multiannual Financial Perspectives, 2014 - 2020. The discussion also addresses the limits of expenditures allocated to agriculture, environmental protection, and rural development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżet UE 2012 w liczbach. Komisja Europejska. Bruksela 2012.
  2. Wspólna polityka rolna (WPR) - w stronę 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2010 r.
  3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów. Budżet z perspektywy "Europy 2020" SEK(2011)867 wersja ostateczna, SEK(868) wersja ostateczna. Bruksela, dnia 29.6.2011, KOM (2011) 500 wersja ostateczna.
  4. Łapińska A. 2011. Rolnictwo w Budżecie Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, 199-203.
  5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. (2009/2236(INI).
  6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej. Tekst przyjęty P7_ta (2011) 0266.
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). SEC(2011) 1153, SEC(2011) 1154, Bruksela, 12.10.2011, KOM(2011) 627, 2011/0282 (COD).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu