BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brol Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sztando Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategiczne kreowanie innowacyjności gospodarki lokalnej na przykładzie gminy Polkowice
Strategic Construction of Local Economy Innovation Based on the Example of Polkowice Commune
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 206-220, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Strategia rozwoju gminy
Innovative character, District development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na wstępie artykułu autorzy prezentują pojęcia innowacji, innowacyjności, gospodarki lokalnej oraz strategii rozwoju gminy. Później koncentrują się na przesłankach i idei kreowania innowacyjności gospodarki lokalnej przez lokalny samorząd. Główna część artykułu to informacje o mechanizmach kreowania zdolności absorpcji i generowania innowacji przez gospodarkę lokalną w kontekście planowania strategicznego. Całość rozważań została zilustrowana prezentacją fragmentów planów rozwoju gminy Polkowice, jako przykładów prawidłowego, strategicznego kreowania innowacyjności gospodarki lokalnej.(abstrakt oryginalny)

The introductory part of the article discusses notions of innovation, innovativeness, local economy and communal development strategy. Next the reasons and the idea of constructing local economy innovation by local self-government is presented. The main body of the article includes information regarding mechanisms for creating absorption capacity and generating innovation by local economy in the context of strategic planning. Overall theoretical considerations are illustrated by presenting fragments of development plans for the commune of Polkowice which are the example of correct strategic construction referring to local economy innovation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniecki J., Szczupak B., Strategia rozwoju lokalnego, [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 2. Blakely E.J., Leigh N.G., Planing local economic development. Theory and practice, SAGE Publications Inc., Thousand Oaks California 2010.
 3. Brol R., Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 4. Brol R., Teoria i praktyka planowania strategicznego w małych miastach, [w:] K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 5. Brol R. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 6. Broszkiewicz R., Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju gospodarki lokalnej i samorządowej w Polsce, [w:] M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 7. Parysek J., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, [w:] J. Parysek (red.), Rozwój lokalny - zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PWN, Warszawa 1995.
 8. Prusek A., Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych, [w:] A. Harańczyk (red.), Samorząd terytorialny, zadania - gospodarka - rozwój, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
 9. Reijnen J., The role of local authorities in fostering local initiatives (compared with experiences in other countries), [w:] Local initiatives. Alternative path for development, Presses Interuniversitaires Europeennes, Mastricht 1987.
 10. Rybiński K., Globalizacja w trzech osłonach, Difin, Warszawa 2007.
 11. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 12. Sztando A., Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8.
 13. Sztando A., Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
 14. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 15. Zalewski A., Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia), [w:] E. Dżbik (red.), Gospodarka miejska, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu