BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wsparcie pszczelarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej
The Beekeeping Support after Poland's Accession to the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 113-117, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Produkty pszczele, Wspieranie rolnictwa, Interwencjonizm w rolnictwie, Integracja gospodarcza Polski z UE
Bee products, Agriculture support, Interventionism in agriculture, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie sposobu i wielkości wsparcia pszczelarstwa w Polsce. Przedstawiono, znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa i środowiska, podkreślając potrzebę wsparcia tego działu rolnictwa środkami zewnętrznymi. Wskazano na sposoby wsparcia pszczelarstwa w Polsce w okresie przed i po akcesji Polski do UE. Określono liczbę i wartość wniosków zgłoszonych do realizacji oraz rozliczonych po realizacji. Ponadto, wskazano na zwiększającą się efektywność wykorzystania przez pszczelarzy kwoty wsparcia. (abstrakt oryginalny)

The article presents the support system of the apiary product market in Poland. There are six support areas for this part of agriculture. The Agricultural Market Agency (AMA) is responsible for support program implementation. The beekeeping support from the AMA increased from 9,4 million PLN in 2005 to almost 20 million PLN in 2011, respectively. The support was effectively used by beekeepers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolisęga E. 2004: Wsparcie produkcji i zbytu miodu. Biuletyn Informacyjny ARR, 12, Warszawa.
  2. Madras-Majewska B., Majewski J. 2007: Produkcja i ceny miodu w badanych pasiekach w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. 9, z. 1, 298-302.
  3. Majewski J. 2010: Straty wynikające z niewystarczającej liczby zapylaczy - próba szacunku. Rocz. Nauk. SERiA, t. 12, z. 1, 122-127.
  4. Pałach R. 1999: Działania interwencyjne ARR wspierają polskie pszczelarstwo. Biuletyn Informacyjny ARR, 8, Warszawa.
  5. Pałach R. 2001a: Interwencyjny skup miodu w roku 2000. Biuletyn Informacyjny ARR, 3, Warszawa.
  6. Pałach R. 2001b: Interwencyjny skup miodu zrealizowany w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2000. Materiały XVII Naukowej Konferencji "Warroza pszczół i gospodarka pasieczna", Olsztyn-Kortowo.
  7. Prabucki J. (red.). 1998: Pszczelnictwo. Wyd. Promocyjne Albatros, Szczecin.
  8. Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego. ARR Warszawa, 2006-2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu