BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Oddziaływanie typu gospodarstwa rolniczego na wielkość wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
The Farm Type Influence on the Amount of Support Provided by the EU Common Agricultural Policy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 122-125, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Wspieranie rolnictwa, Wsparcie finansowe, Dopłaty dla rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture support, Financial support, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań była próba ukazania zakresu oddziaływania typu rolniczego gospodarstwa na wielkość wsparcia gospodarstw rolnych środkami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego. Najszerszy zakres oddziaływania płatności bezpośrednich na dochody rolników zaznaczył się w przypadku gospodarstw nastawionych na chów zwierząt w systemie wypasowym i gospodarstw o typie rolniczym mieszanym. Na te dwa typy gospodarstw przypadał także najsilniejszy zakres oddziaływania ze strony płatności z tytułu ONW. (abstrakt oryginalny)

The article illustrates the range of farm type influence on the amount of farm support under the Common Agricultural Policy. The detailed analysis focuses on the direct payments and payments to farms in less-favored areas (LFA). The farm size is considered in relation to farm income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewska B., Floriańczyk Z., Goraj L. 2011: Dochody rolników w 2010 roku na tle lat poprzednich. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2010 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 96-112.
  2. Goraj L., Mańko S., Michalak P. 2010: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2009 roku. IERiGŻ, Warszawa, 6-12.
  3. Goraj L., Olewnik E. 2011: FADN i Polski FADN. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 11-20.
  4. Informacja z realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2011 roku. Departament Analiz Działalności i Rozwoju ARiMR, Warszawa, 8-11.
  5. Judzińska A., Łopaciuk W. 2011: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 8.
  6. Kowalski A. 2011: Podstawy prawne i realizacja polityki rolnej. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2010 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 32-35.
  7. Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 730/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych. Dz.U. UE L 113/08/03/t.44.
  8. Szumski S. 2007: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wyd. Akademickie i Profesjonalne. Warszawa, 88.
  9. Wigier M. 2011: Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 45-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu