BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Piotr (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Sadowski Andrzej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Tczew w województwie pomorskim jako efekt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Development of Entrepreneurship in the Tczew County in Pomorskie Voivodship as a Result of Poland's Accession to the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 126-130, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Integracja gospodarcza Polski z UE
Entrepreneurship development, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Prezentowane badania miały na celu określenie wpływu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Tczew w województwie pomorskim. Badania przeprowadzono w 2009 r. wśród 76 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą we wspomnianej gminie. Z uzyskanych wyników badań wynika, że według większości respondentów akcesja miała pozytywne skutki, zarówno dla już istniejących przedsiębiorstw, jak też dla tych, które powstały po procesie integracji. (abstrakt oryginalny)

The study determined the effect of Poland's accession to the European Union on the development of entrepreneurship in the Tczew county in Pomorskie voivodship. The study was conducted among the 76 Tczew county entrepreneurs running in 2009. Results show that the accession had a positive impact, both for previously existing businesses and those that emerged after the accession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duczkowska-Piasecka M. 1998: Przedsiębiorczość na wsi. [W:] Encyklopedia Agrobiznesu (red. A. Woś). Fundacja Innowacja. Warszawa, 634-638.
 2. Grzybek M. 2005: Wiedza a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1, 53-60.
 3. Ignaciuk E., Kiwak W. 2006: Instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości. [W:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce (red. D. Kopycińska). Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 19-28.
 4. Łuczak M. 2003: Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa.
 5. Moczydłowska J., Pacewicz I. 2007: Przedsiębiorczość. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 6. Pietraszewski M. 2002: Wybrane zagadnienia z biznesu. Cz.1. Wyd. eMPi2, Poznań.
 7. Program Operacyjny "Kapitał Ludzki". Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 2007: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 7 września.
 8. Prus P. 2000: Regionalne zróżnicowanie postaw przedsiębiorczych rolników na przykładzie wybranych województw. [W:] Problemy regionalizacji rolnictwa w procesie kształtowania obszarów wiejskich. Materiały konferencyjne, Katedra Doradztwa w Agrobiznesie ATR w Bydgoszczy, 243-252.
 9. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 2007: Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 2 października 2007 r.
 10. Rolewicz J. 1999: Ekonomiczne instrumenty stymulowania przedsiębiorczości w małych miastach w Polsce po 1990 roku. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. Stopczyński K. 2002: Rozwój przedsiębiorczości w Polsce na tle transformacji ustrojowej, [www.mikroekonomia.net/system/publication_files/1270/original/6.pdf?1315305616], odczyt 06.04.2012.
 12. Zawisza S., Adamczewska M. 2009: Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju wsi i rolnictwa - charakterystyka i podstawowe pojęcia. [W:] Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską (red. S. Zawisza). Wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz, 9-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu