BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławniczak Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kapitał ludzki województwa małopolskiego a inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych
Human Resources Capital of the Małopolskie Voivodeship and Foreign Investments in Modern Business Services
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2013, nr 1(5), s. 33-39, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne Przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Inwestycje zagraniczne, Usługi biznesowe, Innowacyjność gospodarki
Human capital, Foreign investment, Business services, Innovation economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiona zostanie charakterystyka potencjału gospodarczego województwa małopolskiego, a w szczególności jego kapitał intelektualny, w celu określenia stopnia atrakcyjności tego województwa dla inwestycji w nowoczesne usługi biznesowe. Na podstawie literatury zidentyfikowane zostały czynniki determinujące inwestycje w nowoczesne usługi biznesowe, w tym centra usług biznesowych oraz przedstawiona została analiza rozwoju centrów usług biznesowych w województwie małopolskim. W zakończeniu zarysowane zostały wnioski dla polityki regionalnej, której celem jest utrzymanie i rozwój znaczenia tego sektora w województwie małopolskim. (abstrakt oryginalny)

The article examines the characteristics of the economic potential of the Malopolskie Voivodeship, including its intellectual capital, aiming at determining an attractiveness level of that Voivodeship for investments in modern business services. On the basis of selected literature, there have been identified factors stimulating investments in the modern business services including business services centers. There have been also presented an analysis of the development process of business service centers in the Małopolskie Voivodeship. The conclusion presents findings concerning the regional policy which is to maintain and develop the meaning of that sector in the Małopolskie Voivodeship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antràs P., Garicano L., Rossi-Hansberg E., (2012) Offshoring in a Knowledge Economy, Harvard University.
 2. Aspray W., Mayadas F., Vardi M., (2006) Globalization and Offshoring of Software, A Report of the ACM Job Migration Task Force, Association for Computing Machinery.
 3. Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie, (2012) raport końcowy z przeprowadzonych badań i był przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 4. Godlewska-Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Typa M., (2012) Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2012. Województwo małopolskie opracowanego przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych SGH w Warszawie, http://www.paiz.gov.pl/20121121/Raport_o_atrakcyjnosci_inwestycyjnej_wojewodztw_2012 [21.02.2013].
 5. Kopczyński T., (2010) Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Nowak-Far A., (2000) Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Pomykalski A., Kaczmarek B., red., (2008) Regionalne aspekty zarządzania organizacjami usługowymi, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.
 8. Rosińska-Bukowska M., (2009) Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Toruń: Dom Wydawniczy Duet.
 9. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, (2012) Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z HAYS Poland, Jones Lang LaSalle oraz Baker & McKenzie, Warszawa.
 10. Szymaniak A., (2008) Globalizacja usług: Outsourcing, offshoring i shared services centers, Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne.
 11. GUS, (2013), http://www.stat.gov.pl [21.02.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu