BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Porównanie wskaźników zatrudnienia w sektorze przemysłowym z uwzględnieniem sektora wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
Comparison of Employment Ratios in the Industrial Sector Including Production and Supply of Electricity, Gas, Steam and Hot Water
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2013, nr 1(5), s. 40-43, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne Przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Rynek energetyczny, Przemysł, Zatrudnienie
Energy market, Industry, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce dynamicznie zmienia się struktura zatrudnienia w branży przemysłowej. Prześledzone zostaną wartości zatrudnienia w latach 2005 - 2010, wskaźniki dynamiki wydajności pracy oraz zbadana będzie przyczyna obecnych tendencji. Analizowane dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Przedział czasowy zawiera się w latach 2005 - 2010. Analiza porównawcza dotyczy wybranych wskaźników zatrudnienia w sektorze przemysłowym z uwzględnieniem sektora wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. (abstrakt oryginalny)

In Poland an employment structure is changing dynamically in the industrial sector. The article examines the employment values in the years 2005 - 2010, work efficiency growth rates, and the cause of the current trends. The analyzed data come from the Central Statistical Office. The time interval covers the years 2005- 2010. The comparative analysis concerns the selected employment indicators in the industrial sector, including the production and supply of electricity, gas, steam and hot water. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Efektywność wykorzystania energii w latach 1999 - 2009, (2011) Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 2. Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r., (2009) Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 3. Fijał T., (2010) Ocena zgodności kolektorów słonecznych [w:] Sikora T. red., Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ .
 4. Lewandowski W., (2010) Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie czwarte.
 5. Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020, (2000) Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 6. Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 7. Rocznik Statystyczny przemysłu 2011, (2012) Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
 10. Struska A., (2010) Ocena zgodności kolektorów słonecznych [w:] Sikora T. red., Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ.
 11. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., stan prawny na dzień 14 czerwca 2010.
 12. Ustawa Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 8 stycznia 2010 r., Dz. U. z dnia 8 lutego 2010 r.
 13. www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/pmi-przemyslu-spada -w-strefie-euro-i-w-polsce,26692.
 14. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu