BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeszutko-Piotrowska Małgorzata (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Potencjał konkurencyjny polskich przedsiębiorstw - analiza z uwzględnieniem programów operacyjnych Unii Europejskiej
The Competitive Potential of Polish Enterprises - Including Analysis of the Operational Programs of the European Union
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2013, nr 1(5), s. 44-50, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne Przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Strategia konkurencji, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Competition strategy, Enterprise competitiveness, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przez ostatnie dziesięć lat pojęcie "konkurencyjności" było szeroko stosowane, czasami wręcz nadużywane. Jest ono zazwyczaj rozpatrywane w najprostszych warunkach, tzn. w odniesieniu do przedsiębiorstw. Strategia konkurencji - to głównie: cele i akcje podejmowane przez przedsiębiorstwo, które zmierzają do uzyskania przez nie trwałej przewagi konkurencyjnej. Istotą formułowania strategii konkurencji jest odniesienie przedsiębiorstwa do jego otoczenia, czyli struktury gałęzi, która ma decydujący wpływ na określenie zasad konkurencji oraz strategie potencjalnie dostępne przedsiębiorstwu. Interwencje funduszy strukturalnych powinny brać pod uwagę na poziomach krajowym i regionalnym wspólnotowe priorytety sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi poprzez wzmacnianie wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

Over the past decade the concept of "competitiveness" was widely used, sometimes even overused. It is usually considered in the simplest of terms, in relation to companies. A competitive strategy - refers mainly to the aims and actions taken by the company which seeks to achieve its sustainable competitive advantage. The essence of formulating of the competitive strategy is to review the company in terms of its environment, the structure of the industry, which has a decisive impact on the determination of the competition rules and strategies potentially available for the company. Structural Fund interventions should take into account the national and regional levels of community priorities contributing to the sustainable development by strengthening of the economic growth and the competitiveness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H., (2002) Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictw Naukowe PWN.
 2. Antoine K., (1980) Kurs ekonomii społecznej, przeł. z czwartego wyd. francuskiego Gostomski W., Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Gebethner i S-ka.
 3. Bowman C., Faulkner D., (1996) Strategie konkurencji, Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i S-ka.
 4. Cellini R., Soci A., (2002) Pop competitiveness, Banca Nazionale del Lavoro, "Quarterly Review", nr 55.
 5. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., (2007) Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.
 6. Dz. U. z 2006, Nr 227, poz. 1658.
 7. Florek M., (2007) Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań: Wydawnictwo AEP.
 8. Gorzelak G., Jałowiecki B., (2003) Bieda i zamożność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" z. 1.
 9. Gruszecki T., (2002) Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Klasik A., Kuźnik F., red., (2001) Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 11. Lubiński M., (1995) Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposoby mierzenia [w:] Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, "Raporty. Studia nad konkurencyjnością", Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 12. Mączyńska E., (1997) Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw-aspekty strukturalne [w:] Glinkowski Cz., red., Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 13. Porter M.E., (1999) Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 14. Porter M.E., (2001) Porter o konkurencji, Warszawa: Wydawnictwo Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Porter M.E., (2003) The economic performance of regions [w:] "Regional studies", nr 37.
 16. Skawińska E., (2002) Konkurencyjność przedsiębiorstw-nowe podejście, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo PWN.
 17. Stankiewicz M.J., (2002) Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Toruń: Wydawnictwo: Dom Organizatora.
 18. Szultka S., Tamowicz P., (2005) Innowacyjna gospodarka - na przekór stereotypom [w:] Między nauką a gospodarką - kontynuacja czy reforma?, Gdańsk: Niebieskie Księgi PFSL, IBnGR.
 19. Szymański W., red., (1995) Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu