BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Przemiany i kształtowanie się nowych form handlu artykułami spożywczymi w okresie poakcesyjnym
The Post-Accession Transformation and New Food Retail Outlet Types
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 147-151, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Handel artykułami spożywczymi, Sieci handlowe, Handel detaliczny
Foodstuffs trade, Chain stores, Retail trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano analizy przemian jakie rozpoczęły się w polskim handlu w okresie transformacji, a przybrały na sile w okresie poakcesyjnym oraz zaprezentowano ich ocenę w opinii klientów. Badania empiryczne przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety i wywiadu bezpośredniego wykonanego w wybranych sklepach osiedlowych Carrefour Express oraz Lewiatan w województwie małopolskim. Wyniki badań wskazały, że zarówno polskie, jak i zagraniczne placówki aktywnie inwestują w nowe formaty sklepów osiedlowych oraz convenience, gdyż wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, co do miejsca i czasu dokonywania zakupów. Głównymi motywami klientów wykonujących codzienne zakupy są: niskie ceny towarów, mała odległość od sklepu i dogodne godziny jego otwarcia. (abstrakt oryginalny)

This article analyzes the changes that began in the Polish retail food trade during the transition period and intensified in the post-accession period. It also presents their evaluation through customer feedback. The data for the study was obtained by using a questionnaire and direct interviews, and the survey was conducted in the selected residential Carrefour Express and Leviathan outlets in the Malopolskie voivodship. Results indicate that both Polish and foreign institutions, actively invest in new formats of district and convenience shopping outlets to meet customers' expectations as to the location and time of shopping. The main motives of clients engaged in daily shopping include the product price level, distance to an outlet, and convenient operating hours. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański T. 2009: Strategie ekspansji sieci zagranicznych a modernizacja handlu w Polsce. Pozytywne efekty przyspieszonej internacjonalizacji. [W:] Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w sferze handlu w Polsce (red. U. Kłosiewcz-Górecka). Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 22.
 2. Firlej K. 2008: Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Seria Specjalna: Monografie, 185, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 51.
 3. Global Corporate Strategies in Retailing. 2010: Report Euromonitor International, The Globalization of Trade in Retail Services, Report commissioned by the OECD Trade Policy Linkages and Services Division for the OECD Experts Meeting on Distribution Services, Paris 17 November, 4.
 4. Kłosiewicz-Górecka U. 2008a: Sieć detaliczna na rynkach lokalnych, a zmiany handlu w Polsce i na świecie. [W:] Współczesne kierunki i problemy rozwoju handlu (red. M. Pluta-Olearnik). Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław, 22.
 5. Kłosiewicz-Górecka U. 2008b: Wpływ technologii informatycznych na konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw handlowych. [W:] Współczesny marketing. Strategie (red. G. Sobczyk). PWE, Warszawa, 87-93.
 6. Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyzczuk A., Gębski J. 2011: Handel detaliczny żywnością w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa, 32-33, 52.
 7. Pokorska B., Meleszyk E. 2002: Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym. PWE, Warszawa, 13-19.
 8. Szlachta K., Urban S. 2000: Ekonomika i organizacja handlu żywnością. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 7, 57.
 9. Szumilak J. 2004: Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 33.
 10. Urban S. 2002: Marketing produktów spożywczych. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 136.
 11. Warzocha Z. (red.). 2002: Handel detaliczny w Polsce na tle tendencji w krajach Unii Europejskiej. Wyd. Wyższej Szkoły Agrobiznesu, Łomża, 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu