BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty rozwoju motorem postępu lokalnego kształtowanego przez władze gminne -aspekty teoretyczne i pragmatyczne
Development Determinants as an Engine of a Local Progress Created by Communal Authority - Theoretical and Practical Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 443-449
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój
District, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie postęp ma ścisły związek z takimi określeniami, jak np. progresywność. zmiana na lepsze, udoskonalanie, rozwijanie się w czasie. Z kolei synonimy te swym znaczeniem odnoszą się do jednej z interpretacji rozwoju rozumianego jako proces przemian, w toku którego dany obiekt przechodzi od form i stanów prostych, mniej złożonych, do form bardziej złożonych, doskonalszych pod określonymi względami1. Wśród mnogości definicji prezentowanych w literaturze tematu, dotyczących pojęcia rozwój lokalny, można sformułować ogólną, choć bardzo często powtarzaną charakterystykę tego zjawiska.(fragment tekstu)

The article presents the essence and influence of internal and extermal determinanis on local development. It represents the most serious barriers, which make local development more difficult task to achieve by self - government units. It portrays the predominant role of local authority as a creator and stimulus of course of whole process. The author points at direction of actions, which should be toke to avoid any hurdles as well as the inappropriate selection and utilization of positive factors of local development.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. J.I.Siemiński: Koncepcja rozwoju lokalnego. Biuro Planowania Regionalnego z siedzibą w Warszawie,CUP. Warszawa 1994. s. 5.
 2. Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2008. s. 166:
 3. L. Wojtasiewicz: Problemy rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej. W: Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki. Red. J. Tarajkowski. Wyd. Garmond. Poznań 2005. s. 317-325:
 4. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. II. Sochacka-Krysiak. SGH w Warszawie. Oficyna Wydawnicn. Warszawa 2003. s. 50-51:
 5. J.J. Parysek: Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1997. s. 46.
 6. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. SGH w Warszawie. Oficyna Wydawnicza. Warszawa 2007. s. 88.
 7. Zarządzanie gospodarką..., s. 50-51: A. My na: Rozwój lokalny regionalne strategie rozwoju," regionalizacja. "Samorząd Terytorialny" 1998. nr 11.
 8. A. Sekuła: Bariery rozwoju lokalnego. W: I Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w zintegrowanej Europie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2005. s. 593.
 9. E.Stańczyszyn:Endo i egzogeniczne czynniki i formy rozwoju lokalnego. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Red. R. Brol. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1023. Wyd. Akademii Ekonomicznej. Wrocław 2004. s. 242
 10. A. Potoczek: Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Agencja Tonik. Toruń 2003. s. 154.
 11. K. Pająk: Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007. s. 84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu