BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuk Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ płatności bezpośrednich na dochodowość wybranych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku
The Influence of Direct Payments on the Profitability of Selected Farms in Lower Silesia
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 158-163, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych, Dopłaty dla rolnictwa
Arable farm, Household income, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę wpływu płatności bezpośrednich na dochodowość gospodarstw rolnych położonych na Dolnym Śląsku. Badania przeprowadzono w latach 2008-2009. Badania wykazały, że gospodarstwa najmniejsze o powierzchni do 10 ha UR w badanym okresie nie mogłyby funkcjonować bez korzystania z płatności bezpośrednich. W jednostkach tych w zasadzie całość dochodu pochodziła z dopłat bezpośrednich. W pozostałych grupach obszarowych udział dopłat kształtował się na poziomie 24-33% w 2008 r. i 35-45% w 2009 r. Symulacja ,,oczyszczenia" dochodu rolniczego brutto z płatności bezpośrednich wykazała, że dochód parytetowy były w stanie osiągnąć i przekroczyć jedynie gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 50 ha UR. W przypadku, gdy podstawą odniesienia był dochód rolniczy netto, jedynie gospodarstwa największe były w stanie osiągnąć parytet. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of direct payments influence on farm profitability in Lower Silesia in the period 2008-2009. Studies have shown that the smallest farms size (up to 10 ha of arable land) could not function without direct payments during the period under consideration. In that size category virtually all income came from direct payments. In some farm size categories the payments ranged 24-33% in 2008 and 35-45% in 2009, respectively. Simulation results, and purified "gross agricultural income from direct payments show that the income parity is achieved and exceeded only in farms with an area exceeding 50 ha. If the reference base is the net farm income, only the largest farms are able to achieve parity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kutkowska B. 2009: Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(12), 101-109.
  2. Marks-Bielska R., Babuchowska K. 2010: Funkcjonowanie systemu dopłat bezpośrednich w Polsce i w innych krajach UE. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(17), 1-7.
  3. WPR nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 2007: FAPA, Warszawa, 116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu