BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trajer Marzena (Agencja Rynku Rolnego)
Tytuł
Wsparcie finansowe w sytuacjach kryzysowych na rynkach rolnych
The Financial Support in Case of Crisis Situations on the Agricultural Markets
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 177-181, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Wsparcie finansowe, Sytuacje kryzysowe, Integracja gospodarcza Polski z UE
Common Agricultural Policy (CAP), Financial support, Crisis situations, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Rynku Rolnego (ARR)
Agricultural Market Agency (ARR)
Abstrakt
Przybliżono doświadczenia Agencji Rynku Rolnego w zakresie prowadzonych działań na rynkach rolnych w sytuacjach kryzysowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz zagadnienia dotyczące środków wyjątkowych w świetle projektu rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków, które miałyby obowiązywać w nowym okresie programowania 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

In recent years, crisis situations in agriculture have been caused by extraordinary incidents including droughts (2006, 2008) and flood (2010) in Poland as well as the bird influenza (2006), dairy sector crisis (2009) and Escherichia coli outbreak affecting the vegetable market that engaged the whole Europe. The events confirm the need for efficient support measures in case of market disturbances. In the proposed CAP (2014-2020) foresees the additional financial support to address specific problems, i.e., measures against market disturbances, special support in case of risk public, animal or plant health protection. The proposed regulations on common organization of agricultural product market are a starting point of the discussion and the final version can be amended. The crucial point in the proposal is to increase the number of instruments concerning extraordinary measures of the agricultural market support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borek M. 2012: Projekt zmian Wspólnej Polityki Rolnej na rynku zbóż. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 3, 15.
 2. Lewandowski-Lepak R. 2012: Komentarz do propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej w zakresie rynków rolnych po 2013 r. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa, 10.
 3. Rozporządzenia Komisii (UE) Nr 1233/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. ustanawiające szczególne środki wspierania na rynku mleczarskim. Dz.U. L 330/70 z 2009 r.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego. (Dz.U. Nr 57, poz. 360).
 5. Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2007 r. 2008: Warszawa, 34-35.
 6. Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2010 r. 2011: Warszawa, 65-66.
 7. Trajer M. 2011a: Pomoc finansowa dla producentów rolnych w ramach dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 7, 112-113.
 8. Trajer M. 2011b: Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku owoców i warzyw. Analizy Rynkowe - stan i perspektywy. Rynek owoców i warzyw. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 38, 41.
 9. Wieliczko B. 2011a: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej. [W:] Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. IERiGŻ-PIB, 11, 9, 28-29.
 10. Wieliczko B. 2011b: Wieloletnie ramy finansowania UE 2014-2020 i uwarunkowania prac nad nimi. [W:] Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. IERiGŻ-PIB, 11, 9, 73-74.
 11. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków). 2011: Komisja Europejska, COM(2011) 626.
 12. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej. 2011: Komisja Europejska, COM(2011) 628.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu