BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasąg Zbigniew (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju)
Tytuł
Poziom wykształcenia i wiek uczestników wybranych działań inwestycyjnych w ramach programów Unii Europejskiej
The Age and Education Level of Participants in the Selected Investment Offered by the European Union Aid Programmes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 182-187, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Programy pomocowe UE, Środki unijne, Rolnictwo
EU assistance programs, EU funds union, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Dokonano oceny wpływu wykształcenia i wieku rolników na podejmowanie decyzji o przystępowaniu do programów unijnych. Analizowano wnioski inwestycyjne o przyznanie środków finansowych w latach 2002-2009 złożone przez rolników z pow. biłgorajskiego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). (abstrakt oryginalny)

The study analyses the influence of farmer education and age on the decision to participate in EU programmes. It analyses investment applications filed at the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture for financial assistance during the period 2002-2009. Results show that most farmers completed either college or agricultural high school (38.2%); college or non-agricultural high school education and the minimum 3-year work placement - 21.0%; and, the basic vocational agricultural, qualifying diplomas and a minimum of 3-year agricultural work experience - 14.5%. A large group are farmers with the primary education, middle school, or basic vocational and a minimum of 5-year work experience (26.3%). The highest percentage of farmers was from 40 years to 50 years of age - 38.1%, and from 30 years to 40 years of age - 33.3%. The age of all farmers ranged from 18 years to 58 years old. The share of farms participating in investment programs depends on the farmer education and age. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2008: Wpływ powierzchni użytków rolnych oraz wykształcenia właściciela na sposoby pozyskiwania informacji w wybranych gospodarstwach Małopolski. Inż. Roln., 4(102), 175-180.
 2. Droździel L. (red.). 2007: ARiMR - Trzy lata po akcesji. ARiMR, Warszawa, 69-141.
 3. Dudek M. 2008: Gospodarstwa młodych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Roczn. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 129-134.
 4. Kala R. 1999: Elementy wnioskowania parametrycznego dla przyrodników. WAR, Poznań.
 5. Koronacki J., Mielniczuk J. 2001: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 260-358.
 6. Kowalski J., Szeląg-Sikora A. 2006a: Wiek właścicieli gospodarstw rolnych a wartość odtworzeniowa parku maszynowego. Inż. Roln., 13(88), 209-215.
 7. Kowalski J., Szeląg-Sikora A. 2006b: Wpływ wieku właściciela na wielkość mocy zainstalowanej w gospodarstwach rolnych. Inż. Roln., 13(88), 217-223.
 8. Malaga-Toboła U. 2007: Realizacja funduszy strukturalnych a poziom wykształcenia rolników. Inż. Roln., 9(97), 157-163.
 9. Michałek R., Peszek A. 2004: Poziom wykształcenia producentów rolnych a efektywność postępu naukwo-technicznego. Inż. Roln., 4(59), 111-119.
 10. Pawlak J. 2005: Racjonalna mechanizacja a zrównoważony rozwój rolnictwa. Rola infrastruktury i techniki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Monografia, IBMER Warszawa, 149-156.
 11. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006: MRiRW.
 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: MRiRW.
 13. SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development - Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich). 2000: MRiRW.
 14. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". 2004: MRiRW.
 15. Wilk W. 2007: Zrównoważone gospodarowanie a aktywność rolników. Roczn. Nauk. SERiA, t. IX, z. 2, 410-415.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu