BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamica Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Gospodarczy wymiar strategii rozwoju miast Małopolski
Economic Dimension of Development Strategie of Cities in Malopolska Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 241-248, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Miasto, Strategia rozwoju gospodarczego, Rozwój gospodarczy
City, Economic development strategy, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań 60 strategii rozwoju miast Małopolski. Globalny kryzys dowiódł, w jak istotnym stopniu kondycja lokalnych firm przekłada się na sytuację budżetową miast i jakość życia ich mieszkańców. Władze samorządowe małopolskich miast dostrzegają znaczenie problematyki gospodarczej w dokumentach o charakterze strategii rozwoju. Tylko w przypadku pięciu miast tego regionu we wspomnianych dokumentach zabrakło odniesienia do kwestii gospodarczych wśród celów najwyższego rzędu. Niestety, w wielu przypadkach proponowanym celom gospodarczym nie towarzyszy głębsza analiza o charakterze diagnostycznym lub brak jest harmonogramów ich realizacji. Znaczna część władz miejskich w Małopolsce posiada świadomość możliwości, jakie stwarza funkcjonowanie w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research of 60 cities development strategies in Malopolska region conducted in the second half of 2010. Global economic and financial crisis showed how the conditions of local firms are important for local budgets and quality of citizens' life. The local authorities of cities in Malopolska region appreciate the economic dimension in their development strategies. Only in five such documents there were no references to economic problems among the highest level of objectives. The situation is not so good when we analyse the timetable of these objectives' realisation or a diagnosis in this area. In the analysed strategies there are references to Cracow Metropolitan Area, which creates additional opportunities of growth for individual cities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blakely E.J., Leigh N.G., Planning Local Economic Development: Theory and Practice, SAGE Publications, Los Angeles 2010.
 2. Bończak-Kucharczyk E., Strategie rozwoju regionów i miast: metodologia i wskazówki praktyczne, minigo.pl, 2008.
 3. Borys T., Rola zasad w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem" nr 1, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2003.
 4. Fainstein S.S., Gray M., Economic development strategies for the inner city: The need for governmental intervention, "Review of Black Political Economy" 1995, t. 24, wyd. 2/3.
 5. Gawlik J., Mamica Ł. (red.), Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2008.
 6. Hirschman A., The Strategy of Economic Development, New Haven Press, Yale 1958.
 7. Lichtenstein G.A., Lyons T.S., Kutzhanova N., Building Entrepreneurial Communities: The Appropriate Role of Enterprise Development Activities, "Journal of the Community Development Society" 2004, vol. 35, nr 1.
 8. Lokalny rozwój ekonomiczny: Kompendium LRE, Bank Światowy, Waszyngton 2003.
 9. Mamica Ł., Regionalny system innowacji jako przestrzeń dla tworzenia pozycji konkurencyjnej gospodarki, [w:] J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 39, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 10. Porter M.E., The Competitive Advantage of the Inner City, "Harvard Business Review", May/June 1995, vol. 73, z. 3.
 11. Polèse M., Shearmur R., Why some regions will decline: A Canadian case study with thoughts on local development strategies, "Papers in Regional Science" 2006, vol. 85, nr 1.
 12. Przeglądy terytorialne OECD: Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 13. Stimson R.J., Stough R., Roberts B.H., Regional economic development: analysis and planning strategy, Springer, Berlin-Heidelberg-New York 2006.
 14. Szromnik A., Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 15. Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wolters Kluwer Business, Warszawa- Kraków 2010.
 16. Zalewski A., Uwarunkowania skuteczności stymulowania rozwoju lokalnego, "Problemy Zarządzania" 2006, nr 3(13).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu