BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myna Artur (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
Tytuł
Tradycyjny model rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej na przykładzie gmin województwa lubelskiego
Traditional Model of Local Technical Infrastructure Development on the Example of Lublin Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 249-259, rys., bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój, Infrastruktura techniczna, Gmina
Development, Technical infrastructure, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie tradycyjnego modelu rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, jako konstrukcji teoretycznej stanowiącej syntezę wyników badań empirycznych. Sformułowano hipotezę badawczą, że efektem inwestycji gmin wiejskich jest zmniejszenie różnic w wyposażeniu wsi w sieci wodociągowe. Druga hipoteza zakłada narastanie wewnętrznych dysproporcji w wyposażeniu gmin w kanalizację sanitarną. Wyniki pracy wskazują, że w gminach wiejskich rozwój lokalnej infrastruktury technicznej nie jest zrównoważony.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the presentation of traditional model of local technical infrastructure development as a theoretical construction, being the synthesis of the results of empirical research. A hypothesis was formulated that the effect of rural municipalities' investments is the decline of spatial disparities in provision of water mains. The second hypothesis assumes an increase of internal disparities in supply of municipalities in sewers. The results of the study indicate that in rural municipalities the development of local technical infrastructure is not sustainable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berke P.R., Conroy M.M., Are we planning fors Sustainable development? An evaluation of 30 comprehensive plans, "Journal of the American Planning Association" 2000, nr 66(1).
 2. Blakely E.J., Bradshaw T., Planning Local Economic Development, Sage, Thousand Oaks 2002.
 3. Cave M., Vogelsang I., How access pricing and entry interact, "Telecommunications Policy" 2003, nr 27.
 4. Ciborra C., Dalholm B., Ljungberg J., From Control to Drift. The Dynamics of Corporate Information Infrastructures, Oxford University Press, Oxford 2001.
 5. Ceccato V., Persson L.O., Differential economic performance in the periphery: Evidence from Swedish rural areas, "European Journal of Spatial Development" 2003, nr 7.
 6. Ellis S., Rogers C., Local economic development as a prisoners' dilemma: The role of business climate, "Review of Regional Studies" 2000, nr 30(3).
 7. Frischmann B., An Economic Theory of Infrastructure and Commons Management, "Minnesota Law Review" 2005, nr 89.
 8. Goss S., Making Local Governance Work: Networks, Relationship and the Management of Change, Palgrave, Basingstoke 2001.
 9. Held D., Models of Democracy, Polity Press, Cambridge 1987.
 10. Hirst P., Democracy and Governance, [w:] J. Pierre (red.), Debating Governance, Oxford University Press, Oxford 2000.
 11. Kenyon D.A., Theories of interjurisdictional competition, "New England Economic Review" 1997, nr 3-4.
 12. Kessides C., The Contributions of Infrastructure to Economic Development. A Review of Experience and Policy Implications, World Bank Discussion Papers No. 213, World Bank, Washington 1993.
 13. Kieschnick M., Taxes and Growth: Business Incentives and Economic Development, Council of State Planning Agencies, Washington 1981.
 14. Myna A., Przekształcenia własnościowe usług wywozu i składowania komunalnych odpadów stałych, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 5.
 15. Myna A., Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 9.
 16. Myna A., Infrastruktura komunalna w województwie lubelskim w latach 2000-2004, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2005a.
 17. Myna A., Postawy i bariery w planowaniu inwestycji na przykładzie gmin województwa lubelskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005b.
 18. Myna A., Priorytety rozwoju infrastruktur technicznej i społecznej na przykładzie gmin województwa lubelskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1124, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 19. Myna A., Local government investments and financial liabilities - the example of mid-eastern Poland, "Economic and Business Review" 2007, nr 9(2).
 20. Myna A., Infrastruktura komunalna w województwie lubelskim w latach 2004-2007, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2008.
 21. Osborne D., Gabler T., Rządzić inaczej, Media Rodzina, Poznań 1995.
 22. Peck F., Goodwin V., Economic well-being of communities and regional economic development: poles apart ?, "Northumbria University Research Paper Series" 2003, nr 7.
 23. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 24. Sierak J., Wieloletnie planowanie finansowe w polskim samorządzie terytorialnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 25. Stoker G., New localism, progressive politics and democracy, [w:] A. Gamble, T. Wright (red.), Restating the State, "Political Quarterly", Blackwell, Oxford 2004.
 26. Swianiewicz P., Strategie inwestycyjne gmin, [w:] B. Jałowiecki (red.), Współczesne problemy rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
 27. Sullivan H., Skelcher C., Working Across Boundaries, Palgrave, Basingstoke 2002.
 28. Thissen U., Fiscal decentralisation and economic growth in high income OECD countries, "Fiscal Studies" 2003, nr 24(3).
 29. Watt P.A., Principles and theories of local government, "Economic Affairs" 2006, nr 26(1).
 30. Wenban-Smith H., Urban infrastructure, Density matters, not just size, "Research Papers in Environmental and Spatial Analysis" 2006, nr 104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu