BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczypa Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Aspekty ochrony środowiska w rozwoju gminy Kołbaskowo
Environment Protection Aspects in Development of Gmina (Municipality) Kołbaskowo
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 450-456
Tytuł własny numeru
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Gmina
Environmental protection, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gminy w swoich strategiach rozwoju powinny uwzględniać różnorodne aspekty ochrony środowiska. Przejawiać się to może nie tylko przez uwzględnienie i wykonywanie ustawowych zadań w zakresie ochrony środowiska, które spoczywają na gminie, ale także przez planowanie i realizowanie innych pozaustawowych działań na rzecz ochrony środowiska. Ponadto we wszelkich gminnych przedsięwzięciach (nie tylko tych dotyczących ochrony środowiska) powinno się uwzględniać aspekty ochrony środowiska. Aspekty ochrony środowiska w rozwoju gminy to także przejaw realizacji postanowień art. 5 Konstytucji: "Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju". Ponadto przez działania na rzecz ochrony środowiska gmina staje się bardziej konkurencyjna, a jej mieszkańcy bardziej świadomi ekologicznie. Celem opracowania jest przedstawienie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska w gminie Kołbaskowo, ze wskazaniem ich znaczenia w rozwoju gminy. Podejmowanie lub zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska w gminie przejawia się w przyszłości w formie dochodowej i wydatkowej, a także ma przełożenie na zdrowie mieszkańców, warunki do wypoczynku i turystyki, możliwość rozwoju przedsiębiorczości itd.(fragment tekstu)

Gminas (municipalities) are obligatcd to realization of statutory tasks in a range of environment protection. These tasks as well as other not obligatory ventures in environment protection should be put and featured in gmina's (municipality's)activity in very skilllully. A development ol every gmina (municipality) should be based on a balanced development rule, in which aspects of environment protection fulfill the important role. The purpose ot elaboration is a presentation ol ventures in environment protection in gmina (municipality) Kołbaskowo, with emphasis ot their importance in gminas (municipality's) development(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu