BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Obowiązek ubezpieczenia upraw a Wspólna Polityka Rolna
The Compulsory Crop Insurance and the Common Agricultural Policy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 188-192, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczenia rolnicze
Common Agricultural Policy (CAP), Compulsory insurance, Agriculture insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie zasad dotyczących ubezpieczeń upraw z dotacją z budżetu państwa w 2012 r. Przedstawiono także proponowane zmiany w ich funkcjonowaniu, które mają mieć miejsce po 2013 r. Podjęto próbę określenia jakie uprawy i od jakich ryzyk ubezpieczają rolnicy. Badania przeprowadzono na próbie 197 losowo wybranych gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną FADN. Stwierdzono, że rolnicy w bardzo małym stopniu realizują obowiązek ubezpieczania upraw, a jeżeli zakupują polisy ubezpieczeniowe, to najczęściej najtańsze ubezpieczenie od gradu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the rules for crop insurance with subsidies from the government budget in 2012. The proposed legal changes of crop insurance, which will be introduced after 2013, are also presented. The article presents selected results of farm survey conducted in 2011. Results show that farmers to a very small extent fulfill the obligatory crop insurance. Only 47% of farmers buy the required insurance policy. It appears that the offered compulsory crop insurance do not fit well farmers' risk perception in Poland. If insurance is purchased, it is the cheapest insurance policy to protect from rare risk. In Poland, it is the protection against the risk of hail damage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bromberek J. 2011: W ubezpieczeniach upraw szykują się zmiany. Top Agrar, 10, 32-34.
 2. Bromberek J. 2008: Ubezpieczenia obowiązkowe. Top Agrar, 7-8, 36-39.
 3. Bujoczek K. 2010: O modyfikacji ubezpieczeń. Top Agrar, 1, 36-37.
 4. Kaczała M., Łyskawa K. 2010: Ubezpieczenia przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych. [W:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa (red. L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz). T. 2. Poltext, Warszawa, 180.
 5. Kobus P., Sulewski P., Wąs A. 2010: Price and field volatility In Polish agriculture and Farmers strategies to cope with risks. Mat. konferencyjne "Zarządzanie ryzykiem w warunkach zreformowanej WPR", 1 grudnia 2011 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 6. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw w 2014 r. Dziennik Ubezpieczeniowy, 2012 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2011 r. Dz.U. Nr 268, poz.1589.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz.U. Nr 271, poz. 1602.
 9. Ubezpieczenia rolne z dopłatą unijną? Możliwe od 2014 roku. Wypowiedź prezesa Concordii P. Norloha, [www.newseria.plpl/news/ubezpieczenia_rolne_ z,p399400158], odczyt 02.04.2012 r.
 10. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz.U. Nr 150, poz. 1249.
 11. Wojciechowska-Lipka E. 2008: Kolejna zmiana w ubezpieczeniach. Top Agrar, 1, 34-35.
 12. [www.concordiaubezpieczenia.pl/rolnik/produkt/twoje-gospodarstwo/concordia-agro,27.html], odczyt 2012.
 13. [www.newseria.pl/news/ubezpieczenia_rolne_z,p399400158], odczyt 2.04.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu