BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusterka-Jefmańska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Lokalny rynek pracy a oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego w powiecie świdnickim
Local Labour Market and Educational Offer of Vocational Schools in Świdnica Poviat
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 266-273, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Edukacja, Powiat, Polityka rynku pracy
Labour market, Education, County, Labour market policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka rynku pracy jest jednym z ważniejszych aspektów działania samorządu powiatowego. W opracowaniu dokonano analizy lokalnego rynku pracy w powiecie świdnickim oraz przeglądu oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane na etapie formułowania lokalnej polityki rynku pracy oraz określania planowanych kierunków kształcenia.(abstrakt oryginalny)

The policy of labour market is one of the most important aspects of public management on a local level. The article contains the diagnosis of the situation on the local labour market in Świdnica poviat and a review of educational offer of vocational schools. The findings of this analysis may be used in the local policy of labour market and education planning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B. (red.), Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
  2. Herbst M., Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
  3. Marszowski R., Tausz K., Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Wałbrzych 2007.
  4. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świdnickim w 2007 r., Świdnica 2008.
  5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu