BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Produkcja mleka w Polsce na tle Europy i świata
Milk Production in Poland in Comparison to Europe and the World
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 201-206, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Struktura produkcji, Rynek mleka
Milk production, Production structure, Milk market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano rynek mleka w Polsce na tle Europy i świata, analizując m.in. wielkość produkcji mleka w Polsce na tle największych producentów europejskich i światowych. Przedstawiono znaczenie rynku mleka w Polsce, wskazując na wysoki jego udział w strukturze towarowej produkcji rolniczej, a także na dodatnie saldo w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi. Przeanalizowano również zależności pomiędzy produkcją a skupem mleka w Polsce a także relacje obowiązujących kwot mlecznych w poszczególnych latach kwotowych (okres 2004-2009) do wysokości ich wykorzystania. (abstrakt oryginalny)

The article presents the milk market in Poland in comparison to Europe and the world focusing on the comparison with the major European and world producers. The milk market is important in Poland as indicated by its high share in the agricultural production and the positive balance in foreign trade in dairy products. The article also examines the relationship between milk production and procurement in Poland as well as the relationships of the allocated milk quota each year (2004-2009) to its utilization level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski M. 2008: Efektywność ekonomiczna polskich gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka na tle gospodarstw niemieckich. Rocz. Nauk. SERiA, t. 10, z. 3, 11-16.
 2. Gornowicz M. 2003: Polskie mleczarstwo w aspekcie konkurencyjności na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 3. Iwan B. 2005: Sezonowość skupu mleka. Rocz. Nauk. SERiA, t. 7, z. 2, 79.
 4. Kachel B. 2002: Regulacje rynku mleka w Polsce i UE w kontekście integracji. Rocz. Nauk. SERiA, t. IV, z. 2, 74-78.
 5. Majewski E., Graham D. 2000: Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 6. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2008, 2009: GUS, Warszawa.
 8. Rynek Mleka - stan i perspektywy. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010: Analizy Rynkowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Stepulak S. 2009: Rynek mleka 5 lat polskiego rolnictwa w UE - zmiany i perspektywy. FAPA, Warszawa.
 10. Sznajder M. 1999: Ekonomia Mleczarstwa. Wyd. AR Poznań.
 11. Tomczak F. 2006: Kierunki rozwoju światowego rolnictwa i wynikające z nich przesłanki dla Polski. Przegląd Hodowlany, 10.
 12. Tomkiewicz E. 2000: Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej na przykładzie kwot mlecznych. Wyd. Scholar, Warszawa.
 13. Wysokiński M. 2006: Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu kwot mlecznych w Polsce na przykładzie kilku gospodarstw produkujących mleko. Praca magisterska.
 14. Wysokiński M. 2011: Wrażliwość gospodarstw mlecznych na zmiany warunków ekonomicznych. Praca doktorska, SGGW Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu